Commit 8012334c authored by Sigrid Suski's avatar Sigrid Suski
Browse files

updated and replaced "_QQ_" with \"

parent 2749a45b
......@@ -109,7 +109,7 @@ SP.JS_CFA_SECONDTEXT="Másodperc"
SP.JS_CFA_CURRENTTEXT="Most"
SP.JS_CFA_CLOSETEXT="Bezár"
SP.JS_CFA_MONTHNAMES="['január', 'február', 'március', 'április', 'május', 'június', 'július', 'augusztus', 'szeptember', 'október', 'november', 'december']"
SP.JS_CFA_MONTHNAMESSHORT="['jan', 'febr', 'márc', 'ápr', 'máj', 'jún', 'júl', 'aug', 'szept"_QQ_", 'okt', 'nov', 'dec']"
SP.JS_CFA_MONTHNAMESSHORT="['jan', 'febr', 'márc', 'ápr', 'máj', 'jún', 'júl', 'aug', 'szept\", 'okt', 'nov', 'dec']"
SP.JS_CFA_DAYNAMES="['vasárnap', 'hétfő', 'kedd', 'szerda', 'csütörtök', 'péntek', 'szombat']"
SP.JS_CFA_DAYNAMESSHORT="['Vas', 'Hét', 'Ke', 'Sze', 'Csüt', 'Pén', 'Szo']"
SP.JS_CFA_DAYNAMESMIN="['V', 'H', 'K', 'Sze', 'Cs', 'P', 'Szo']"
......
......@@ -21,5 +21,5 @@ SP.DISA.MENU_DISQUS="Disqus integráció"
SP.DISA.CONFIG_TITLE="Disqus konfiguráció"
SP.DISA.CONFIG_SETTINGS="Disqus beállítások"
SP.DISA.CONFIG_NAME="Webhely rövid neve"
SP.DISA.DESCRIPTION="Ez az applikáció integrálja a <a href=\"http://disqus.com/\">Disqus</a> hozzászóláskezelő rendszert a SobiPro komponensbe.<br/>A részletek nézetben a hozzászólások megjelenítéséhez és hozzászólás űrlap hozzáadásához, add a következő kódot s részletek nézet sablonjához:<pre><b>&lt;</b><b><span style='color:#000080;'>xsl:value-of</span></b><span style='color:#006e28;'> select=</span><span style='color:#008080;'>"_QQ_"disqus"_QQ_"</span><span style='color:#006e28;'> disable-output-escaping=</span><span style='color:#800000;'>"_QQ_"yes"_QQ_"</span><span style='color:#006e28;'> </span><b>/&gt;</b></pre>A hozzászólások számának megjelenítéséhez egy bejegyzésen belül a vCardban, add a következő kódot a vCard sablonodhoz:<pre><b>&lt;</b><b><span style='color:#000080;'>xsl:value-of</span></b><span style='color:#006e28;'> select=</span><span style='color:#008080;'>"_QQ_"disqus"_QQ_"</span><span style='color:#006e28;'> disable-output-escaping=</span><span style='color:#800000;'>"_QQ_"yes"_QQ_"</span><span style='color:#006e28;'> </span><b>/&gt;</b></pre>"
SP.DISA.DESCRIPTION="Ez az applikáció integrálja a <a href=\"http://disqus.com/\">Disqus</a> hozzászóláskezelő rendszert a SobiPro komponensbe.<br/>A részletek nézetben a hozzászólások megjelenítéséhez és hozzászólás űrlap hozzáadásához, add a következő kódot s részletek nézet sablonjához:<pre><b>&lt;</b><b><span style='color:#000080;'>xsl:value-of</span></b><span style='color:#006e28;'> select=</span><span style='color:#008080;'>\"disqus\"</span><span style='color:#006e28;'> disable-output-escaping=</span><span style='color:#800000;'>\"yes\"</span><span style='color:#006e28;'> </span><b>/&gt;</b></pre>A hozzászólások számának megjelenítéséhez egy bejegyzésen belül a vCardban, add a következő kódot a vCard sablonodhoz:<pre><b>&lt;</b><b><span style='color:#000080;'>xsl:value-of</span></b><span style='color:#006e28;'> select=</span><span style='color:#008080;'>\"disqus\"</span><span style='color:#006e28;'> disable-output-escaping=</span><span style='color:#800000;'>\"yes\"</span><span style='color:#006e28;'> </span><b>/&gt;</b></pre>"
......@@ -124,7 +124,7 @@ SP.SPRRA.REPORT_MSG_THANK_YOU="Köszönjük jelentését!"
SP.SPRRA.REPORT_MSG_FAILED="Sajnálom, de a jelentés elküldése sikertelen. Kérem, tájékoztassa a honlap adminisztrátorát, vagy próbálja meg később újból!"
SP.SPRRA.SETTINGS_REPORTS_DEF_SUBJECTS="['Pontatlan információ ','SPAM',' Visszaélő vagy támadó','Megsérti a másolási vagy védjegy jogokat','Felnőtteknek szóló tartalma van','Megsérti a szolgáltatás szabályait, kondícióit','Más (Kérjük, részletezze lejjebb!)']"
SP.SPRRA.REVIEW_OBJ="Review"_QQ_" ;do not translat"
SP.SPRRA.REVIEW_OBJ="Review\" ;do not translat"
SP.SPRRA="Vélemény és értékelés"
SP.SPRRA.MENU_SPRR="Vélemény és értékelés"
SP.SPRRA.MENU_SPRR_ALL="Összes vélemény és értékelés"
......
......@@ -25,7 +25,7 @@ SP.REQ.MYSQL_FUNCTIONS_AVAILABLE = "A MySQL-funkciók elérhetők."
SP.REQ.MYSQL_PROCEDURES_NOT_AVAILABLE = "A MySQL-eljárás nem érhető el."
SP.REQ.MYSQL_PROCEDURES_AVAILABLE = "A MySQL-eljárások elérhetők."
SP.REQ.MYSQL_WRONG_COLL = "Az adatbázis illesztése UTF-8 kéne legyen, de az adatbázis var:[collation] illesztést használ."
SP.REQ.MYSQL_COLL_OK = "Az ajánlott „var:[collation]"_QQ_" illesztés használata."
SP.REQ.MYSQL_COLL_OK = "Az ajánlott „var:[collation]\" illesztés használata."
SP.REQ.MYSQL_WRONG_VER = "A MySQL var:[required] verziója szükséges, de a telepített verzió var:[installed]."
SP.REQ.MYSQL_NOT_REC_VER = "A MySQL var:[recommended] verziója ajánlott, de a telepített verzió var:[installed]."
SP.REQ.MYSQL_VERSION_OK = "MySQL verzió: var:[installed]."
......
......@@ -813,7 +813,7 @@ SP.GBN.CFG.PMN_DEC_POINT = "Tizedesjel"
SP.GB.CFG.XML_ACCELERATOR = "XML-nézet"
SP.GB.CFG.XML_ACCELERATOR_YES = "Gyorsítótárazva"
SP.GB.CFG.XML_ACCELERATOR_NO_REG = "Csak látogatóknak"
SP.GB.CFG.ENGB_PRELOAD = "„en-GB"_QQ_" előtöltése"
SP.GB.CFG.ENGB_PRELOAD = "„en-GB\" előtöltése"
SP.GB.CFG.DATA_ACCELERATOR = "SobiPro adatgyorsító"
SP.GB.CFG.LANG = "Nyelvi beállítások"
SP.GB.CFG.MULTILANG = "Többnyelvű mód"
......@@ -1063,7 +1063,7 @@ SP.TP.AUTHORURL = "Szerző"
SP.TP.COPYR = "Szerzői jog"
SP.TP.LIC = "Engedély"
SP.TP.DESC = "Leírás"
SP.TP.DEFAULT_WARN = "Ön az alapértelmezett sablont használja a szekcióhoz. Ez nem javasolt! További információt a <a href="_QQ_"%s"_QQ_" target="_QQ_"_blank"_QQ_">dokumentációban talál</a>."
SP.TP.DEFAULT_WARN = "Ön az alapértelmezett sablont használja a szekcióhoz. Ez nem javasolt! További információt a <a href=\"%s\" target=\"_blank\">dokumentációban talál</a>."
SP.TP.DUPLICATED = "Sablon duplikálva."
SP.TP.DO_NOT_REMOVE = "Sajnálom, de az alapértelmezett sablon nem távolítható el!"
SP.TP.REMOVED = "Sablon eltávolítva."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment