Commit 108be7be authored by Sigrid Suski's avatar Sigrid Suski
Browse files

Polish package for SobiPro 2.0

parent 16c0b0cc
; @version: $Id: en-GB.SpApp.aggregation.ini 4464 2015-06-23 18:25:06Z Sigrid Suski $
; @package: SobiPro Aggregation Field Application
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: http://www.Sigsiu.NET
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2015 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; See https://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Date: 2015-06-23 20:25:06 +0200 (Tue, 23 Jun 2015) $
; $Revision: 4464 $
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
SP.AFA_LOAD_MORE_TAGS="Wczytaj więcej"
SP.AFA_JS_REMOVE_TAG_WARNING="Naprawdę chcesz usunąć tą etykietę? \n\nProszę wziąć pod uwagę fakt, że potwierdzenie tej akcji usunie etykietę z listy etykiet, a także ze wszystkich wpisów w które były nią oznaczone. \n\nNie będzie więcej ostrzeżeń podczas usuwania etykiet!"
SP.AFA_NEW_TAGS_ALLOWED="Zezwól na dodawanie nowych etykiet"
SP.AFA_TAGS_MANAGEMENT="Zarządzanie etykietami"
SP.AFA_NEW_TAG="Nowa etykieta"
SP.AFA_EXISTING_TAGS="Istniejące etykiety"
SP.AFA_VIEW_LEGEND="Parametry Pola Aggregation"
SP.AFA_MAX_TAGS="Maksymalna liczba etykiet"
SP.AFA_LABEL_FOR_TAG="Opis"
SP.AFA_ADD_NEW="dodaj nową etykietę"
SP.AFA_DEF_VALS="Domyślne etykiety"
SP.AFA_SEP_SIGN="Znak separatora"
SP.AFA_LIMIT_MSG="Etykieta jest za długa. Maksymalna długość to %s znaków."
SP.AFA_TITLE_FIELD="var:[section] - Wpisy z etykietami: var:[tag]"
SP.AFA_PATH_TITLE_FIELD="Wpisy z etykietami: 'var:[tag]'"
; $Author: SobiPro Translation Team
SP.AFA_FM_SETTINGS = "Ustawienia pola"
SP.AFA_FM_TITLE_TEXT = "Tekst tytułu/ścieżki"
SP.AFA_FM_HEADER_TEXT = "Tekst nagłowka"
SP.AFA_MENU_TITLE = "Link do wpisów wg pola Aggregation"
SP.AFA_MENU_ENTRY_TITLE = "Wpisy pola Aggregation"
SP.AFA_MENU_SELECT_FIELD = "Wybierz pole aggregation"
SP.AFA_MENU_SELECT_TAG = "Podaj etykietę"
SP.AFA_MENU_ENTRY_EXPLANATION = "Stwórz link do wpisów pola aggregation (etykiety)"
SP.AFA_MENU_LINK_MISSING = "Proszę najpierw wybrać pole aggregation!"
SP.AFA_MENU_LINK_TAGMISSING = "Proszę podać etykietę!"
SP.AFA_LOAD_MORE_TAGS = "Wczytaj więcej"
SP.AFA_JS_REMOVE_TAG_WARNING = "Naprawdę chcesz usunąć tą etykietę? \n\nProszę wziąć pod uwagę fakt, że potwierdzenie tej akcji usunie etykietę z listy etykiet, a także ze wszystkich wpisów w które były nią oznaczone. \n\nNie będzie więcej ostrzeżeń podczas usuwania etykiet!"
SP.AFA_NEW_TAGS_ALLOWED = "Zezwól na dodawanie nowych etykiet"
SP.AFA_TAGS_MANAGEMENT = "Zarządzanie etykietami"
SP.AFA_NEW_TAG = "Nowa etykieta"
SP.AFA_EXISTING_TAGS = "Istniejące etykiety"
SP.AFA_VIEW_LEGEND = "Parametry Pola Aggregation"
SP.AFA_MAX_TAGS = "Maksymalna liczba etykiet"
SP.AFA_LABEL_FOR_TAG = "Opis"
SP.AFA_ADD_NEW = "dodaj nową etykietę"
SP.AFA_DEF_VALS = "Domyślne etykiety"
SP.AFA_SEP_SIGN = "Znak separatora"
SP.AFA_LIMIT_MSG = "Etykieta jest za długa. Maksymalna długość to %s znaków."
SP.AFA_TITLE_FIELD = "var:[section] - Wpisy z etykietami: var:[tag]"
SP.AFA_PATH_TITLE_FIELD = "Wpisy z etykietami: 'var:[tag]'"
; @version: $Id: en-GB.SpApp.collection.ini 4431 2015-04-21 15:09:45Z Sigrid Suski $
; @package: SobiPro Collection Application
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: http://www.Sigsiu.NET
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2015 Sigsiu.NET GmbH (http://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2019 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; See https://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Date: 2015-04-21 17:09:45 +0200 (Tue, 21 Apr 2015) $
; $Revision: 4431 $
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
; $Author: SobiPro Translation Team
SP.COLLECTIONAPP.LIST_FAVOURITES = "Lista ulubionych"
SP.COLLECTIONAPP.COLLECTION = "Kolekcja"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_EMPTY = "Kolekcja jest pusta!"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_NOTPUBLIC = "Kolekcja '%s' nie jest dłużej publiczna!"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_STATUS_PRIVATE = "Prywatna"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_STATUS_PUBLIC = "Publiczna"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_VIEW = "Ustawienia widoku wpisu"
SP.COLLECTIONAPP.GENERAL = "Styl przycisków"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_BUTTON_CSS = "Klasa CSS"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_SELECTED_BUTTON_CSS = "Klasa CSS zaznaczonego przycisku"
SP.COLLECTIONAPP.ADD = "Przycisk 'Dodaj'"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_BUTTON_LABEL = "Etykieta"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_BUTTON_ICON = "Ikona"
SP.COLLECTIONAPP.REMOVE = "Przycisk 'Usuń'"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_BUTTON_LABEL_REMOVE = "Etykieta"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_BUTTON_ICON_REMOVE = "Ikona"
SP.COLLECTIONAPP.LISTS = "Link do kolekcji"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LINK_CSS = "Klasa CSS"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LINK_LABEL = "Etykieta"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LINK_ICON = "Ikona"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LINK_AUTO = "Ukryj dopóki nieaktywny"
SP.COLLECTIONAPP.MENU = "Collection"
SP.COLLECTIONAPP.APP_NAME = "Collection Application"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_HEADER = "Ustawienia aplikacji Collection"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_BUTTON_LABEL = "Opis przycisku"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_ALLOW_CONTACT = "Zezwól na wysyłanie wiadomości"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_ALLOW_CONTACT_REGISTERED_ONLY = "Tylko zarejestrowani użytkownicy"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_TEMPLATE = "Plik szablonu"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_MESSAGE = "Szablon wiadomości"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_BUTTON_CSS = "Klasa CSS przycisku"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_BUTTON_ICON = "Ikona przycisku"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_SELECTED_BUTTON_CSS = "Klasa CSS zaznaczonego przycisku"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LINK_LABEL = "Opis linku do listy"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LINK_CSS = "Klasa CSS linku do listy"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LINK_ICON = "Ikona linku do listy"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LINK_AUTO = "Ukryj link dopóki nieaktywny"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LINK_BUTTON = "Style"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LISTING = "Ustawienia listy"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_CONTACT_LABEL = "Opis przycisku kontaktu"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_SKIP_FIELDS="Usuń pola z listy"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LISTS="Zezwalaj na tworzenie list"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_SHARE_LISTS="Zezwalaj na udostępnianie list"
SP.COLLECTIONAPP.MAIN_SETTINGS="Główne ustawienia"
SP.COLLECTIONAPP.LISTING_SHARE_AND_CONTACT="Udostępnianie i kontakt"
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_INTRO_TEXT="Krótki opis"
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_INTRO_TEXT_DEFAULT="Proszę sprawdzić moją kolekcję '{collection.title}' na {collection.url}.\n\n{collection.author}."
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_INTRO_SUBJECT="Temat udostępnienia"
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_INTRO_SUBJECT_DEFAULT="{user.name} chce udostępnić ci kolekcję!"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_SKIP_FIELDS = "Usuń pola z listy"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LISTS = "Zezwalaj na tworzenie kolekcji"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_DELETELIST = "Usuń puste kolekcje"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_SHARE_LISTS = "Zezwalaj na udostępnianie kolekcji"
SP.COLLECTIONAPP.MAIN_SETTINGS = "Główne ustawienia"
SP.COLLECTIONAPP.LISTING_SHARE = "Udostępnianie kolekcji"
SP.COLLECTIONAPP.LISTING_CONTACT = "Kontakt"
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_INTRO_TEXT = "Krótki opis"
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_INTRO_TEXT_DEFAULT = "Proszę sprawdzić moją kolekcję '{collection.title}' na {collection.url}.\n\n{collection.author}."
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_INTRO_SUBJECT = "Temat udostępnienia"
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_INTRO_SUBJECT_DEFAULT = "{user.name} chce udostępnić ci kolekcję!"
SP.COLLECTIONAPP.BROWSER_TITLE="Twój zbiór"
SP.COLLECTIONAPP.PATHWAY_TITLE="Twój zbiór"
SP.COLLECTIONAPP.BROWSER_TITLE = "Kolekcja 'var:[name]'"
SP.COLLECTIONAPP.PATHWAY_TITLE = "Kolekcja 'var:[name]'"
SP.COLLECTIONAPP.FORM_YOUR_NAME = "Twoje imię"
SP.COLLECTIONAPP.FORM_YOUR_EMAIL = "Twój adres email"
......@@ -58,26 +71,25 @@ SP.COLLECTIONAPP.FORM_SEND = "Wyślij"
SP.COLLECTIONAPP.FORM_CLOSE = "Zamknij"
SP.COLLECTIONAPP.CONTACT_NO_ITEMS = "Proszę wybierz wpisy do których ta wiadomość ma zostać wysłana"
SP.COLLECTIONAPP.CONTACT_MSG_FAILED = "Przepraszamy, ale wiadomość nie może zostać wysłana. Proszę poinformować o tym administratora strony, lub spróbować ponownie później."
SP.COLLECTIONAPP.CONTACT_MSG_FAILED = "Wiadomość nie może zostać wysłana. Proszę poinformować administratora lub spróbować ponownie później."
SP.COLLECTIONAPP.CONTACT_REQUIRED_ERROR = "Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola."
SP.COLLECTIONAPP.CONTACT_MAIL_ERROR = "Proszę podać poprawny adres email."
SP.COLLECTIONAPP.CONTACT_MAIL_SENT = "Wiadomość do '%s' została wysłana."
SP.COLLECTIONAPP.CONTACT_SENT_ERROR = "Nie można wysłać wiadomości to '%s'."
SP.COLLECTIONAPP.CONTACT_SENT_ERROR = "Nie można wysłać wiadomości do '%s'."
SP.COLLECTIONAPP.NEW_LIST="Stwórz nową listę"
SP.COLLECTIONAPP.NEW_LIST_NAME="Nazwa nowej listy"
SP.COLLECTIONAPP.ALL_COLLECTED="Wszytskie wpisyz kolekcji"
SP.COLLECTIONAPP.NEW_LIST = "[stwórz nową kolekcję]"
SP.COLLECTIONAPP.NEW_LIST_NAME = "Nowa nazwa kolekcji"
SP.COLLECTIONAPP.ALL_COLLECTED = "Wszytskie wpisyz kolekcji"
;SP.COLLECTIONAPP.LIST_PRIVATE="'%s' jest prywatną kolekcją"
;SP.COLLECTIONAPP.LIST_PUBLIC="'%s' jest publiczną kolekcją"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_PRIVATE="Ustaw jako publiczne"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_PUBLIC="Ustaw jako prywatne"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_DELETE="Usuń kolekcję"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_SHARE="Udostępnij kolekcję"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_DELETE_CONFIRM="Jesteś pewien, że chcesz usunąć tą kolekcję?"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_DELETED="Kolekcja '%s' została usunięta!"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_REMOVED_FAV_BUT_ON_OTHER_LISTS="Wpis został usunięty z listy ulubionych, ale ciągle jest dostępny w jednej lub więcej listach kolekcji."
SP.COLLECTIONAPP.FORM_SHARE_HEADER="Udostępnik swoją kolekcję"
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_TO_EMAIL="Edres email"
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_ERROR_NOT_PUBLIC="Kolekcja '%s' jest prywatna i nie może być udostpniona. Peoszę najpierw ustawić ją jako publiczną."
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_ERROR_NOT_YOUR="Nie jestes właścicielem kolekcji '%s'!"
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_GENERAL_ERROR="Wystąpił błąd: nie można wysłac wiadomości email!"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_DELETE = "Usuń kolekcję"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_SHARE = "Udostępnij kolekcję"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_DELETE_CONFIRM = "Jesteś pewien, że chcesz usunąć tą kolekcję?"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_DELETED = "Kolekcja '%s' została usunięta!"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_REMOVED_FAV_BUT_ON_OTHER_LISTS = "Wpis został usunięty z listy ulubionych, ale ciągle jest dostępny w jednej lub więcej listach kolekcji."
SP.COLLECTIONAPP.LIST_REMOVED_FROM_LIST = "Wpis został usunięty z kolekcji '%s'."
SP.COLLECTIONAPP.FORM_SHARE_HEADER = "Udostępnik swoją kolekcję"
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_TO_EMAIL = "Edres email"
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_ERROR_NOT_PUBLIC = "Kolekcja '%s' jest prywatna i nie może być udostępniona. Proszę najpierw ustawić ją jako publiczną."
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_ERROR_NOT_YOUR = "Nie jestes właścicielem kolekcji '%s'!"
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_GENERAL_ERROR = "Wystąpił błąd: nie można wysłać wiadomości email!"
......@@ -5,7 +5,7 @@
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2019 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
......
......@@ -21,5 +21,5 @@ SP.DISA.MENU_DISQUS="Integrator Disqus"
SP.DISA.CONFIG_TITLE="Konfiguracja Disqus"
SP.DISA.CONFIG_SETTINGS="Ustawienia Disqus"
SP.DISA.CONFIG_NAME="Skrócona nazwa strony"
SP.DISA.DESCRIPTION="Ta aplikacja integruje system komentowania <a href=\"http://disqus.com/\">Disqus</a> z komponentem SobiPro.<br/>Aby wyświetlić komentarze i formularz dodawania komentarzy do widoku szczegółowego, dodaj poniższy kod do szablonu tego widoku:<pre><b>&lt;</b><b><span style='color:#000080;'>xsl:value-of</span></b><span style='color:#006e28;'> select=</span><span style='color:#008080;'>\"disqus\"</span><span style='color:#006e28;'> disable-output-escaping=</span><span style='color:#800000;'>\"yes\"</span><span style='color:#006e28;'> </span><b>/&gt;</b></pre>Aby pokazać ilość komentarzy w widoku listy wpisów (vCard), dodaj poniższy kod do szablonu vCard:<pre><b>&lt;</b><b><span style='color:#000080;'>xsl:value-of</span></b><span style='color:#006e28;'> select=</span><span style='color:#008080;'>\"disqus\"</span><span style='color:#006e28;'> disable-output-escaping=</span><span style='color:#800000;'>\"yes\"</span><span style='color:#006e28;'> </span><b>/&gt;</b></pre>"
; SP.DISA.DESCRIPTION="This application integrates the comment system <a href=\"http://disqus.com/\">Disqus</a> into SobiPro component.<br/>To display the comments and the comment form within the details view, add the following code into your details view template:<pre><b>&lt;</b><b><span style='color:#000080;'>xsl:value-of</span></b><span style='color:#006e28;'> select=</span><span style='color:#008080;'>\"disqus\"</span><span style='color:#006e28;'> disable-output-escaping=</span><span style='color:#800000;'>\"yes\"</span><span style='color:#006e28;'> </span><b>/&gt;</b></pre>To show the number of comments for an entry within the vCard, add this code into your vCard template:<pre><b>&lt;</b><b><span style='color:#000080;'>xsl:value-of</span></b><span style='color:#006e28;'> select=</span><span style='color:#008080;'>\"disqus\"</span><span style='color:#006e28;'> disable-output-escaping=</span><span style='color:#800000;'>\"yes\"</span><span style='color:#006e28;'> </span><b>/&gt;</b></pre>"
......@@ -5,73 +5,86 @@
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
;
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2016 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2021 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; See https://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
;
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; @modified 07 December 2021 by Sigrid Suski
; $Author: SobiPro Translation Team
; SP.DWLA_FIELD_NO_DOWNLOADER = "Please choose who may download this file!"
; SP.DWLA_FIELD_NO_LICENSE = "Please select a license from the list!"
; SP.DWLA_FILE_DOWNLOADED = "File '%s' downloaded."
; SP.DWLA_FILE_DOWNLOADED_TITLE = "Download successful"
; SP.DWLA_ERROR_SAVING_LICENSE = "Error saving the license!"
SP.DWLA_FE_ERR_NOTAPPROVED = "Nie masz uprawnień do niezaakceptowanych dokumentów!"
SP.DWLA.FM.PERMS_UPLOADERS_REQUIRED = "Załaduj pliki (wymagane)"
SP.DWLA.FM.PERMS_DOWNLOADERS_REQUIRED = "Pobierz pliki (wymagane)"
SP.DWLA.FM.DISPLAY_AS_ICON="Ikona"
SP.DWLA.FM.DISPLAY_AS_FILENAME="Nazwa pliku"
SP.DWLA.FM.DOWNICON="Ikona"
SP.DWLA.FM.DOWNBTN="Styl przycisku"
SP.DWLA_FE_DOWNLOAD="Pobierz"
SP.DWLA.FM.DISPLAY_AS_ICON = "Ikona"
SP.DWLA.FM.DISPLAY_AS_FILENAME = "Nazwa pliku"
SP.DWLA.FM.DOWNICON = "Ikona"
SP.DWLA.FM.DOWNBTN = "Styl przycisku"
SP.DWLA_FE_DOWNLOAD = "Pobierz"
SP.DWLA_FILE_SETTINGS="Ustawienia plików"
SP.DWLA_FILE_SIZE_UNIT="Jednostka wielkości"
SP.DWLA_FILE_UPLOAD_PATH="Ścieżka docelowa pliku"
SP.TB.LICENCES="Licencje"
SP.DWLA_LICENCES_MANAGER="Menadżer licencji"
SP.DWLA_LICENCE_EDIT="Edytuj licencję"
SP.DWLA_LICENCES_FIELDSET="Licencje"
SP.DWLA_FE_DWN_LIC_HEAD="Postanowienia licencji"
SP.DWLA_FE_AGREE_AND_GET_FILE="Zaakceptuj i pobierz '%s'"
SP.DWLA_FILE_SETTINGS = "Ustawienia plików"
SP.DWLA_FILE_SIZE_UNIT = "Jednostka wielkości"
SP.DWLA_FILE_UPLOAD_PATH = "Ścieżka docelowa pliku"
SP.TB.LICENCES = "Licencje"
SP.DWLA_LICENCES_MANAGER = "Menadżer licencji"
SP.DWLA_LICENCE_EDIT = "Edytuj licencję"
SP.DWLA_LICENCES_FIELDSET = "Licencje"
SP.DWLA_FE_DWN_LIC_HEAD = "Postanowienia licencji"
SP.DWLA_FE_AGREE_AND_GET_FILE = "Zaakceptuj i pobierz '%s'"
; SP.DWLA_NO_ID = "Please select license(s) from the list first!"
SP.DWLA_FE_ERR_CONFIRM_LIC="Musisz zaakceptować warunki licencji!"
SP.DWLA_FE_ERR_NO_PERMS="Brak wystarczających uprawnień aby pobrać plik"
SP.DWLA_FE_ERR_MD5_CHECKSUM="Suma kontrolna MD5 dla pliku '%s' jest nieprawidłowa."
SP.DWLA_FE_ERR_SHA1_CHECKSUM="Suma kontrolna SHA1 dla pliku '%s' jest nieprawidłowa."
SP.DWLA_FE_ERR_NO_FILE="Plik '%s' nie istnieje!"
SP.DWLA_FE_FLD_EDIT_FILENAME="Obecny plik:"
SP.DWLA_FE_FLD_EDIT_FILESIZE="Rozmiar Pliku: "
SP.DWLA_FE_FLD_EDIT_DELETE="Usuń obecny plik"
SP.DWLA_FE_FLD_EDIT_ACL="Proszę wybrać kto będzie mógł pobierać ten plik:"
SP.DWLA_FE_FLD_EDIT_ACL_VISITOR="Gość"
SP.DWLA_FE_FLD_EDIT_LICENSE="Wybierz licencję: "
SP.DWLA_FE_ERR_UPL_WRONG_TYPE="Pliki typu '%s' są niedozwolone."
SP.DWLA_FE_ERR_UPL_TOO_LARGE="Przełany plik jest za duży. Maksymalna dopuszczalna wielkość pliku %s kB jednakże wielkość przesłanego pliku wynosi %s kB."
SP.DWLA_FE_DWN_ACCEPT_LIC="Akceptuje warunki licencji"
SP.DWLA_FE_DWN_DECLINE_LIC="Porzuć"
SP.DWLA_FE_DWN_GET_FILE="Pobierz '%s'"
SP.DWLA_FE_DWN_LIC_TITLE="%s - Warunki Licencji"
SP.DWLA_FE_ERR_CANNOT_CREATE_PATH="Nie można utworzyć ścieżki do pliku."
SP.JS.DWLA_FE_DWN_NO_PERMS="[JS]Bardzo nam przykro ale nie masz wymaganych uprawnień aby pobrać plik."
SP.DWLA_NO_UPLOAD_PERMS="Przesyłanie plików zdezaktywowane - brak uprawnień"
SP.DWLA.FM.PARAMS="Download Field - Parametry"
SP.DWLA.FM.ALLOW_ACL="Autor może wybrać"
SP.DWLA.FM.PERMS="Uprawnienia"
SP.DWLA.FM.PERMS_UPLOADERS="Załaduj pliki"
SP.DWLA.FM.PERMS_DOWNLOADERS="Pobierz pliki"
SP.DWNL.FM.ENABLE_LICENSES="Autor może wybrać"
SP.DWLA.FM.AVAILABLE_LICENSES="Dostępne Licencje"
SP.DWLA.FM.ALLOWED_FILE_EXTS="Dozwolone Typy Plików"
SP.DWLA.FM.ALLOWED_FILE_EXTS_EXPL="Lista rozszerzeń plików rozdzielonych przecinkiem"
SP.DWLA.FM.LICENSE_TITLE="Tytuł Licencji"
SP.DWLA.FM.LICENSE_CONDITIONS="Warunki Licencji"
SP.DWLA.FM.SAVE_LIC_BT="Zapisz Licencję"
SP.DWLA.FM.ADD_LIC_BT="Dodaj Nową Licencję"
SP.DWLA.FM.LICENSE_DEL="Skasuj"
SP.DWNA.FM.LIMIT_HIGHER_THAN_PHP="Maks. rozmiar pliku jest wyższy niż dopuszczalna wartość parametru PHP 'upload_max_filesize' - ta wartość powinna zostać dopasowane do ustawień PHP."
SP.JS.DWLA_NEW_LICENSE_WARN="[JS]Licencja została dodana lub zmodyfikowane. Aby zobaczyć zmiany musisz odświeżyć stronę.\nKliknij 'OK' aby kontynuować."
SP.JS.DWLA_DEL_LICENSE_WARN="[JS]Na pewno chcesz skasować tą licencję?"
SP.DWLA.FM.DISPLAY_AS="Wyświetl"
SP.DWLA.FM.DISPLAY_AS_IMAGE="Obrazek"
SP.DWLA.FM.DISPLAY_AS_TEXT="Tekst"
SP.DWNL.FM.EDIT_ICON="Obrazek pliku"
SP.DWLA_FE_ERR_CONFIRM_LIC = "Musisz zaakceptować warunki licencji!"
SP.DWLA_FE_ERR_NO_PERMS = "Brak wystarczających uprawnień aby pobrać plik"
SP.DWLA_FE_ERR_MD5_CHECKSUM = "Suma kontrolna MD5 dla pliku '%s' jest nieprawidłowa."
SP.DWLA_FE_ERR_SHA1_CHECKSUM = "Suma kontrolna SHA1 dla pliku '%s' jest nieprawidłowa."
SP.DWLA_FE_ERR_NO_FILE = "Plik '%s' nie istnieje!"
SP.DWLA_FE_FLD_EDIT_FILENAME = "Obecny plik:"
SP.DWLA_FE_FLD_EDIT_FILESIZE = "Rozmiar Pliku: "
SP.DWLA_FE_FLD_EDIT_DELETE = "Usuń obecny plik"
SP.DWLA_FE_FLD_EDIT_ACL = "Proszę wybrać kto będzie mógł pobierać ten plik:"
SP.DWLA_FE_FLD_EDIT_ACL_VISITOR = "Gość"
SP.DWLA_FE_FLD_EDIT_LICENSE = "Wybierz licencję: "
; SP.DWLA_FE_ERR_MIME_WRONG_TYPE = "The uploaded file is not allowed by its mime type '%s'"
; SP.DWLA_FE_ERR_UPL_WRONG_TYPE = "The uploaded file is not allowed by its extension '%s'"
SP.DWLA_FE_ERR_UPL_TOO_LARGE = "Przełany plik jest za duży. Maksymalna dopuszczalna wielkość pliku %s kB jednakże wielkość przesłanego pliku wynosi %s kB."
SP.DWLA_FE_DWN_ACCEPT_LIC = "Akceptuje warunki licencji"
SP.DWLA_FE_DWN_DECLINE_LIC = "Porzuć"
SP.DWLA_FE_DWN_GET_FILE = "Pobierz '%s'"
SP.DWLA_FE_DWN_LIC_TITLE = "%s - Warunki Licencji"
SP.DWLA_FE_ERR_CANNOT_CREATE_PATH = "Nie można utworzyć ścieżki do pliku."
SP.JS.DWLA_FE_DWN_NO_PERMS = "[JS]Bardzo nam przykro ale nie masz wymaganych uprawnień aby pobrać plik."
SP.DWLA_NO_UPLOAD_PERMS = "Przesyłanie plików zdezaktywowane - brak uprawnień"
SP.DWLA.FM.PARAMS = "Download Field - Parametry"
SP.DWLA.FM.ALLOW_ACL = "Autor może wybrać"
SP.DWLA.FM.PERMS = "Uprawnienia"
SP.DWLA.FM.PERMS_UPLOADERS = "Załaduj pliki"
SP.DWLA.FM.PERMS_DOWNLOADERS = "Pobierz pliki"
SP.DWNL.FM.ENABLE_LICENSES = "Autor może wybrać"
SP.DWLA.FM.AVAILABLE_LICENSES = "Dostępne Licencje"
SP.DWLA.FM.ALLOWED_FILE_EXTS = "Dozwolone Typy Plików"
SP.DWLA.FM.ALLOWED_FILE_EXTS_EXPL = "Lista rozszerzeń plików rozdzielonych przecinkiem"
SP.DWLA.FM.LICENSE_TITLE = "Tytuł Licencji"
SP.DWLA.FM.LICENSE_CONDITIONS = "Warunki Licencji"
SP.DWLA.FM.SAVE_LIC_BT = "Zapisz Licencję"
SP.DWLA.FM.ADD_LIC_BT = "Dodaj Nową Licencję"
SP.DWLA.FM.LICENSE_DEL = "Skasuj"
SP.DWNA.FM.LIMIT_HIGHER_THAN_PHP = "Maks. rozmiar pliku jest wyższy niż dopuszczalna wartość parametru PHP 'upload_max_filesize' - ta wartość powinna zostać dopasowane do ustawień PHP."
; ;SP.JS.DWLA_NEW_LICENSE_WARN = "[JS]You have added new, or modified existing license. To see the changes you have to reload current page.\nClick OK to proceed."
SP.JS.DWLA_DEL_LICENSE_WARN = "[JS]Na pewno chcesz skasować tą licencję?"
SP.DWLA.FM.DISPLAY_AS = "Wyświetl"
SP.DWLA.FM.DISPLAY_AS_IMAGE = "Obrazek"
SP.DWLA.FM.DISPLAY_AS_TEXT = "Tekst"
SP.DWNL.FM.EDIT_ICON = "Obrazek pliku"
......@@ -5,7 +5,7 @@
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2021 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
......@@ -14,7 +14,7 @@
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; @modified 07 July 2020 by Sigrid Suski
; @modified 05 July 2021 by Sigrid Suski
; $Author: SobiPro Translation Team
......@@ -61,8 +61,9 @@ SP.NOTA.ORDER_BY_STATE_DESC = "Stanie malejąco"
SP.NOTA.EDIT_MAIL_CUSTOM_LIST = "Lista dystrybucyjna"
SP.NOTA.EDIT_MAIL_CUSTOM_LIST_SELECT = " --- wybierz --- "
SP.NOTA.STATUS_EMAIL_SENT = "Email wysłany do %s %s"
SP.NOTA.STATUS_EMAIL_NOT_SENT = "Email do %s nie mógł być wysłany. %s"
; SP.NOTA.STATUS_EMAIL_SENT = "Email sent to %s. "
; SP.NOTA.STATUS_EMAIL_SENT_AS = "Email sent to %s %s. "
; SP.NOTA.STATUS_EMAIL_NOT_SENT = "Email to %s could not be sent. %s "
SP.TB.DELETE_MESSAGE = "Usuń"
......
......@@ -14,7 +14,7 @@
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
; $Author: SobiPro Translation Team
SP.SPRRA.FORM_SAVE_BT="Zapisz recenzję"
SP.SPRRA.FORM_EDIT_REV_TITLE="Edytuj recenzję"
......@@ -124,8 +124,8 @@ SP.SPRRA.REPORT_MSG_THANK_YOU="Dziękujemy bardzo za zgłoszenie"
SP.SPRRA.REPORT_MSG_FAILED="Przykro nam ale raport nie może zostać wysłany. Proszę poinformować administratora lub spróbować ponownie później."
SP.SPRRA.SETTINGS_REPORTS_DEF_SUBJECTS="['Nieścisłe informacje','SPAM','Niewłaściwe lub obrażające','Narusza prawa autorskie lub ochronę znaków towarowych','Zawiera treści dla dorosłych','Narusza warunki korzystania z serwisu','Inne (Proszę opisac poniżej)']"
SP.SPRRA.REVIEW_OBJ="Review\" ;do not translat"
SP.SPRRA="Review & Rating"
SP.SPRRA.REVIEW_OBJ = "Review"_QQ_" ;do not translat"
SP.SPRRA = "Review & Rating"
SP.SPRRA.MENU_SPRR="Review & Rating"
SP.SPRRA.MENU_SPRR_ALL="Wszystkie wpisy Reviews and Ratings"
SP.SPRRA.SETTINGS_RATING_TAB="Oceny"
......@@ -141,28 +141,28 @@ SP.SPRRA.SETTINGS_FSAVE_BT="Zapisz kryteria"
SP.SPRRA.SETTINGS_FDEL_BT="Usuń kryteria"
SP.SPRRA.SETTINGS_FDEL_CONFIRM="[JS]Jesteś pewien że chcesz usunąć te kryteria? Wszystkie zebrane oceny zostaną również usunięte!"
SP.SPRRA.SETTINGS_FIELD_SAVED="Kryterium zostało zapisane"
SP.SPRRA.SETTINGS_FHEAD_POSITION="Pozycja"
SP.SPRRA.SETTINGS_CRITERIA_FIELDS="Pola kryteriów"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ENABLED="Włączone"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_POSITIVE="Pozytywne/negatywne punkty"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_MULTI="Wiele recenzji"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_MAIL_REQ="Email jest wymagany"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ON_SITE="Ilość na stronę"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ORDER="Sortuj według"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ORDER_ASC="Najpierw starsze"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ORDER_DESC="Najpierw nowsze"
SP.PERMISSIONS.SEE_VALID="Widzi dostępne"
SP.PERMISSIONS.AUTOPUBLISH_OWN="Autopublikacja"
SP.SPRRA.TB.NEW_FIELD="Dodaje"
SP.REVIEW.ENABLED_HEAD="Stan kryteria"
SP.REVIEW.APPROVAL_HEAD="Akceptacja"
SP.REVIEW.STATE_HEAD="Włączone"
SP.SPRRA.SETTINGS_FHEAD_POSITION = "Pozycja"
SP.SPRRA.SETTINGS_CRITERIA_FIELDS = "Pola kryteriów"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ENABLED = "Włączone"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_POSITIVE = "Pozytywne/negatywne punkty"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_MULTI = "Wiele recenzji"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_MAIL_REQ = "Email jest wymagany"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ON_SITE = "Ilość na stronę"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ORDER = "Sortuj według"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ORDER_ASC = "Najpierw starsze"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ORDER_DESC = "Najpierw nowsze"
SP.PERMISSIONS.SEE_VALID = "dostęp do dostepnych"
SP.PERMISSIONS.AUTOPUBLISH_OWN = "publikuj własne"
SP.SPRRA.TB.NEW_FIELD = "Dodaje"
SP.REVIEW.ENABLED_HEAD = "Stan kryteria"
SP.REVIEW.APPROVAL_HEAD = "Akceptacja"
SP.REVIEW.STATE_HEAD = "Włączone"
; form
SP.SPRRA.FORM_RATING_HEAD="Twoja ocena"
SP.SPRRA.FORM_REVIEW_HEAD="Dodaj swoją recenzję..."
SP.SPRRA.FORM_REV_TITLE="Tytuł"
SP.SPRRA.FORM_REVIEW="Recenzja"
SP.SPRRA.FORM_RATING_HEAD = "Twoja ocena"
SP.SPRRA.FORM_REVIEW_HEAD = "Dodaj swoją recenzję..."
SP.SPRRA.FORM_REV_TITLE = "Tytuł"
SP.SPRRA.FORM_REVIEW = "Recenzja"
SP.SPRRA.FORM_POS_REVIEW="Lubię"
SP.SPRRA.FORM_NEG_REVIEW="Nie lubię"
SP.SPRRA.FORM_SUBMIT_BT="Wyślij recenzję"
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2018 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This translation file is free: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
;
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2018 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
;
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2018 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
......
; @package: SobiPro Component for Joomla!
; @package: SobiPro multi-directory component with content construction support
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2022 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
......@@ -14,8 +14,31 @@
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; @modified 16 June 2021 by Sigrid Suski
; Translations are made by our translation teams. Read more at https://www.sigsiu.net/center/languages.
; SP.TP.CONFIG.FLEX_WIDTH = "Minimum width (flex only)"
; SP.TP.CONFIG.FLEX = "flex (Bootstrap 4 and 5 only)"
; SP.TP.CONFIG.NORMALIZE = "Normalizing"
; SP.TP.CONFIG.DEVELOPMENT = "Fields highlighting"
; SP.TP.CONFIG.DEVTEMPLATE = "Development support"
; SP.TP.CONFIG.CONFIGURATION = "Configuration settings"
; SP.TP.CONFIG.COLOURTEST = "Colour test (typography.xsl)"
; SP.TP.CONFIG.TWO_COLUMNS = "2 columns"
; SP.TP.CONFIG.THREE_COLUMNS = "3 columns"
; SP.TP.CONFIG.CLASS_LABEL_WIDTH = "Label spans"
; SP.TP.CONFIG.FRAMEWORK = "Framework"
; SP.TP.CONFIG.FONT = "Font"
; SP.TP.CONFIG.GRID = "Grid breakpoint"
; SP.TP.CONFIG.GRID_XS = "Extra small"
; SP.TP.CONFIG.GRID_SM = "Small"
; SP.TP.CONFIG.GRID_MD = "Medium"
; SP.TP.CONFIG.GRID_LG = "Large"
; SP.TP.CONFIG.GRID_XL = "Extra large (Bootstrap 4 and 5 only)"
; SP.TP.CONFIG.GRID_XXL = "Extra extra large (Bootstrap 5 only)"
; SP.TP.SETTINGS_RECAPTCHA = "Google reCaptcha"
; SP.TP.CONFIG.USERECAPTCHA = "Use reCaptcha"
; SP.TP.CONFIG.USERECAPTCHA_PUBLIC = "Public site key"
......@@ -38,6 +61,7 @@
; SP.TP.CONFIG.6PX_ROUNDED = "6px (rounded)"
; SP.TP.CONFIG.8PX_ROUNDED = "8px (rounded)"
; SP.TP.CONFIG.10PX_ROUNDED = "10px (rounded)"
; SP.TP.CONFIG.12PX_ROUNDED = "12px (rounded)"
; SP.TP.CONFIG.PLACEHOLDER_CSS = "Controlled"
; SP.TP.CONFIG.NOIMGTYPE = "Placeholder type"
......@@ -45,9 +69,10 @@
; SP.TP.CONFIG.NOIMGTYPE_IMG = "Image"
; SP.TP.CONFIG.ADDTOCAT = "Show 'add to category' button"
; SP.TP.CONFIG.CATICON_WIDTH = "Category icon width"
SP.TP.SETTINGS_SEARCHRESULTS = "Konfiguracja wyników wyszukiwania"
SP.TP.CONFIG.ORDERING = "Pokaż listę wybory kolejności"
; SP.TP.CONFIG.ORDERING = "Show sorting list"
SP.TP.CONFIG.RSS_DEAKT = "Dezaktywuj RSS Feed"
SP.TP.CONFIG.DESIGN = "Model"
SP.TP.CONFIG.DESIGN_STANDARD = "Standardowy"
......@@ -67,7 +92,6 @@ SP.TP.CONFIG.LEFT = "do lewej"
SP.TP.CONFIG.RIGHT = "do prawej"
SP.TP.CONFIG.FONTS = "Czcionki"
SP.TP.CONFIG.FONTSIZE = "Domyślny rozmiar czcionki"
SP.TP.CONFIG.FONT = "Podstawowa czcionka"
SP.TP.CONFIG.SPECIALFONT = "Czcionka naglówków"
SP.TP.CONFIG.FEONTSELECTION = "Brak (Domyślna czcionka Joomla!)"
SP.TP.SETTINGS_PRINT = "Drukowanie"
......@@ -76,16 +100,12 @@ SP.TP.CONFIG.GALLERY = "Rozmiar obrazków w galerii"
SP.TP.CONFIG.PRINTIMG = "Drukuj obrazki"
SP.TP.CONFIG.CUSTOM = "Własne kolory"
SP.TP.CONFIG.CUSTOM_BASE = "Kolor bazowy"
SP.TP.CONFIG.CUSTOM_BTEXT = "Bazowy kolor tekstu"
SP.TP.CONFIG.CUSTOM_ATEXT = "Kolor aktywnego tekstu"
SP.TP.CONFIG.CUSTOM_ACTIVE = "Kolor aktywnych elementów"
; SP.TP.CONFIG.CUSTOM_ALPHA = "Alpha colour"
; SP.TP.CONFIG.CUSTOM_BETA = "Beta colour"
; SP.TP.CONFIG.CUSTOM_GAMMA = "Gamma colour"
; SP.TP.CONFIG.CUSTOM_DELTA = "Delta colour"
SP.TP.CONFIG.CUSTOM_LINK = "Kolor odsyłaczy"
SP.TP.CONFIG.CUSTOM_ALERT = "Kolor ostrzeżeń"
SP.TP.CONFIG.CUSTOM_IMPORTANT = "Kolor informacji"
SP.TP.CONFIG.CUSTOM_LIGHTB = "Jasny kolor tła"
SP.TP.CONFIG.CUSTOM_MEDIUMB = "Średni kolor tła"
SP.TP.CONFIG.CUSTOM_DARKB = "Ciemny kolor tła"
SP.TP.CONFIG.CUSTOM_BACK = "Główny kolor tła"
SP.TP.CONFIG.CUSTOM_FONT = "Kolor czcionki"
......@@ -101,21 +121,21 @@ SP.TP.CONFIG.RSS_ENTRIESLIMIT = "Ilość wpisów"
SP.TP.CONFIG.RSS_INFO = "Te ustawienia są właściwe tylko dla szablonu RSS 'feeds/rss.xsl'. Jeśli zmienisz jego nazwę, bądź stworzysz nowy, musisz także utworzyć dodatkowy plik JSON."
SP.TP.SETTINGS_ENTRY = "Ustawienia formularza dodawania wpisów"
SP.TP.CONFIG.ENTRY_CSS_CLASS = "Klasa formularza"
SP.TP.CONFIG.ENTRY_CSS_CLASS_INLINE = "w linii"
SP.TP.CONFIG.ENTRY_CSS_CLASS_HORIZONTAL = "pojedyńczo"
; SP.TP.CONFIG.ENTRY_CSS_CLASS = "Layout style"
; SP.TP.CONFIG.ENTRY_CSS_CLASS_INLINE = "one vertical section"
; SP.TP.CONFIG.ENTRY_CSS_CLASS_HORIZONTAL = "two vertical sections"
SP.TP.CONFIG.ENTRY_STAR = "Dodaj gwiazdkę 'wymagane'"
SP.TP.CONFIG.ENTRY_HELPPOSITION = "Pozycja opisu"
SP.TP.CONFIG.ENTRY_HELPPOSITION_POPUP = "popup"
SP.TP.CONFIG.ENTRY_HELPPOSITION_ABOVE = "ponad"