Commit 7ad50d3e authored by Sigrid Suski's avatar Sigrid Suski
Browse files

updated and \\"_QQ_" replaced with \"

parent b7fd0f59
......@@ -5,16 +5,26 @@
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2016 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; See https://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
; $Author: SobiPro Translation Team
; SP.ACLF.SETTINGS = "ACL Override Configuration"
; SP.ACLF.APP_TITLE = "ACL Override Configuration"
; SP.ACLF.MENU = "ACL Override Configuration"
; SP.ACLF.FIELDSET_GENERAL = "General Settings"
; SP.ACLF.FREEGROUPS = "Free groups"
; SP.ACLF.USEEXIST = "Use global ACL as base"
; SP.ACLF.IGNORE = "Ignore global ACL; all groups denied"
; SP.ACLF.HANDLING = "ACL Handling"
SP.ACLF_OVERRIDE_ALLOW = "Zezwalaj na dostęp dla tych grup"
SP.ACLF_OVERRIDE_DENY = "Blokuj dostęp dla tych grup"
SP.ACLF_OVERRIDE_ALLOW="Zezwalaj na dostęp dla tych grup"
SP.ACLF_OVERRIDE_DENY="Blokuj dostęp dla tych grup"
......@@ -5,58 +5,57 @@
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2015 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2019 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; See https://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
SP.AFCF_TPL_NAME="Nazwa"
SP.AFCF_TPL_EMAIL="Edres email"
SP.AFCF_TPL_PHONE="Numer telefonu"
SP.AFCF_TPL_RES_MSG="Zostaw wiadomość"
SP.AFCF_TPL_RES_NO="Ilość gości"
SP.AFCF_TPL_RES_DATE="Data"
SP.AFCF_TPL_RES_TITLE="Rezerwacja"
SP.AFCF_SHOW_AM="Pokaż formularz 'inline'"
SP.AUTO_MAN_YES="Automatycznie"
SP.AUTO_MAN_NO="Ręcznie"
SP.AFCF_BT_SHOW="Pokaż"
SP.AFCF_BT_CLASS="Klasa"
SP.FMN.AFCF_MSG_TPL="Szablon wiadomości"
SP.AFCF_VIEW_LEGEND="Parametry formularza kontaktowego"
SP.AFCF_USGRP="Dozwolone grupy użytkowników"
SP.AFCF_TEMPLATE="Szablon formularza"
SP.AFCF_BT_TXT="Opis"
SP.AFCF_SHOW_BT="Pokaż przycisk"
SP.AFCF_RESPONSE_MSG_FAILED="Przepraszamy ale wiadomość nie może zostać wysłana. Proszę poinformować o tym administratora strony, lub spróbować ponownie później."
SP.AFCF_RESPONSE_REQUIRED_ERROR="Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola."
SP.AFCF_RESPONSE_MAIL_ERROR="Proszę podać poprawny adres email."
; $Author: SobiPro Translation Team
SP.AFCF_TPL_NAME = "Nazwa"
SP.AFCF_TPL_EMAIL = "Edres email"
SP.AFCF_TPL_PHONE = "Numer telefonu"
SP.AFCF_TPL_RES_MSG = "Zostaw wiadomość"
SP.AFCF_TPL_RES_NO = "Ilość gości"
SP.AFCF_TPL_RES_DATE = "Data"
SP.AFCF_TPL_RES_TITLE = "Rezerwacja"
SP.AFCF_SHOW_AM = "Pokaż formularz 'inline'"
SP.AUTO_MAN_YES = "Automatycznie"
SP.AUTO_MAN_NO = "Ręcznie"
SP.AFCF_BT_SHOW = "Pokaż"
SP.AFCF_BT_CLASS = "Klasa"
SP.FMN.AFCF_MSG_TPL = "Szablon wiadomości"
SP.AFCF_VIEW_LEGEND = "Parametry formularza kontaktowego"
SP.AFCF_USGRP = "Dozwolone grupy użytkowników"
SP.AFCF_TEMPLATE = "Szablon formularza"
SP.AFCF_BT_TXT = "Opis"
SP.AFCF_SHOW_BT = "Pokaż przycisk"
SP.AFCF_RESPONSE_MSG_FAILED = "Przepraszamy ale wiadomość nie może zostać wysłana. Proszę poinformować o tym administratora strony, lub spróbować ponownie później."
SP.AFCF_RESPONSE_REQUIRED_ERROR = "Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola."
SP.AFCF_RESPONSE_MAIL_ERROR = "Proszę podać poprawny adres email."
; Templates
SP.AFCF_TPL_REPORT_TITLE="Zgłoszenie wpisu"
SP.AFCF_TPL_CONTACT_TITLE="Kontakt z autorem"
SP.AFCF_TPL_CLAIM_TITLE="Roszczenie wpisu"
SP.AFCF_TPL_YOUR_PHONE="Twój numer telefonu"
SP.AFCF_TPL_YOUR_NAME="Twoje imię"
SP.AFCF_TPL_YOUR_EMAIL="Twój adres email"
SP.AFCF_TPL_REASON="Powód"
SP.AFCF_TPL_REASON_SPAM="SPAM"
SP.AFCF_TPL_REASON_BROKEN_LINK="Nieaktywne linki"
SP.AFCF_TPL_REASON_WRONG="Nieprawdziwe dane"
SP.AFCF_TPL_REASON_CAT="Wpis jest w niewłaściwej kategorii"
SP.AFCF_TPL_REASON_OTHER="Inne (proszę sprecyzować poniżej)"
SP.AFCF_TPL_REPORT="Twój raport"
SP.AFCF_TPL_SEND_FORM="Wyślij"
SP.AFCF_TPL_CLOSE_FORM="Zamknij"
SP.AFCF_RESPONSE_MAIL_SENT="Wiadomość została wysłana. Dziękujemy."
SP.AFCF_TPL_MSG="Twoja wiadomość"
SP.AFCF_TPL_REPORT_TITLE = "Zgłoszenie wpisu"
SP.AFCF_TPL_CONTACT_TITLE = "Kontakt z autorem"
SP.AFCF_TPL_CLAIM_TITLE = "Roszczenie wpisu"
SP.AFCF_TPL_YOUR_PHONE = "Twój numer telefonu"
SP.AFCF_TPL_YOUR_NAME = "Twoje imię"
SP.AFCF_TPL_YOUR_EMAIL = "Twój adres email"
SP.AFCF_TPL_REASON = "Powód"
SP.AFCF_TPL_REASON_SPAM = "SPAM"
SP.AFCF_TPL_REASON_BROKEN_LINK = "Nieaktywne linki"
SP.AFCF_TPL_REASON_WRONG = "Nieprawdziwe dane"
SP.AFCF_TPL_REASON_CAT = "Wpis jest w niewłaściwej kategorii"
SP.AFCF_TPL_REASON_OTHER = "Inne (proszę sprecyzować poniżej)"
SP.AFCF_TPL_REPORT = "Twój raport"
SP.AFCF_TPL_SEND_FORM = "Wyślij"
SP.AFCF_TPL_CLOSE_FORM = "Zamknij"
SP.AFCF_RESPONSE_MAIL_SENT = "Wiadomość została wysłana. Dziękujemy."
SP.AFCF_TPL_MSG = "Twoja wiadomość"
......@@ -5,43 +5,43 @@
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2016 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://wwww.sigsiu.net/licenses.
; See https://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://wwww.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
; $Author: SobiPro Translation Team
SP.CCF.HEADER_COUPON_CODE="Kode"
SP.CCF.HEADER_COUPON_CREATED="Utworzony"
SP.CCF.HEADER_COUPON_DAYS="Dni"
SP.CCF.HEADER_COUPON_DELETE="Usuń"
SP.CCF.HEADER_DISCOUNT="Zniżka %"
SP.CCF.HEADER_FROM="Ważny od"
SP.CCF.HEADER_UNTIL="Ważny do"
SP.CCF.HEADER_MULTIPLE="Wielokrotne uzycie"
SP.CCF.FMN.FIELD_CODES="Kody zniżkowe"
SP.CCF.FMN.COUPON_CODE="Kod"
SP.CCF.FMN.COUPON_CODE_EXPL="Zostaw puste aby wygenerować automatycznie"
SP.CCF.FMN.COUPON_DAYS="Ilośc dni"
SP.CCF.FMN.COUPON_MULTIPLE="Wielokrotnego uzytku"
SP.CCF.FMN.COUPON_GENERATE="Wygeneruj 'kupon'"
SP.CCF.FMN.COUPON_NEWCODE="Stwórz kupon"
SP.CCF.FMN.COUPON_DISCOUNT="Zniżka"
SP.CCF.FMN.DISCOUNT_DESCRIPTION="Nazwa zniżki"
SP.CCF.PAYMENT_DISCOUNT="Zniżka"
SP.CCF.PAYMENT_DISCOUNT_SUM="Ilość"
SP.CCF.COUPON_DAYS_SUMMARY="Użyty %s kupon zniżkowy. Twój wpis zostanie przedłużony o %d dni."
SP.CCF.COUPON_DAYS_SUMMARY2="Kupon zniżkowy %s użyty. Dodano %d zniżki."
SP.CCF.COUPON_ERR_NOT_ENOUGH_DATA="Musisz podać ilość dni lub wartość zniżki."
SP.CCF.COUPON_ERR_OVER_100="Nie można dodać zniżki wyższej niż 100%."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_DOES_NOT_EXISTS="Kupon %s nie istnieje."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_HAS_BEEN_ALREADY_USED="Kupon %s został już użyty."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_HAS_EXPIRED="Kupon %s stracił ważność."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_IS_INVALID="Kupon %s jest niepoprawny."
SP.CCF.COUPON_ERR_JS_FIELD_NOT_EXISTS="Pole nie jest jeszcze stworzone. Proszę najpierw je zapisać!"
SP.CCF.HEADER_COUPON_CODE = "Kode"
SP.CCF.HEADER_COUPON_CREATED = "Utworzony"
SP.CCF.HEADER_COUPON_DAYS = "Dni"
SP.CCF.HEADER_COUPON_DELETE = "Usuń"
SP.CCF.HEADER_DISCOUNT = "Zniżka %"
SP.CCF.HEADER_FROM = "Ważny od"
SP.CCF.HEADER_UNTIL = "Ważny do"
SP.CCF.HEADER_MULTIPLE = "Wielokrotne uzycie"
SP.CCF.FMN.FIELD_CODES = "Kody zniżkowe"
SP.CCF.FMN.COUPON_CODE = "Kod"
SP.CCF.FMN.COUPON_CODE_EXPL = "Zostaw puste aby wygenerować automatycznie"
SP.CCF.FMN.COUPON_DAYS = "Ilośc dni"
SP.CCF.FMN.COUPON_MULTIPLE = "Wielokrotnego uzytku"
SP.CCF.FMN.COUPON_GENERATE = "Wygeneruj 'kupon'"
SP.CCF.FMN.COUPON_NEWCODE = "Stwórz kupon"
SP.CCF.FMN.COUPON_DISCOUNT = "Zniżka"
SP.CCF.FMN.DISCOUNT_DESCRIPTION = "Nazwa zniżki"
SP.CCF.PAYMENT_DISCOUNT = "Zniżka"
SP.CCF.PAYMENT_DISCOUNT_SUM = "Ilość"
SP.CCF.COUPON_DAYS_SUMMARY = "Użyty %s kupon zniżkowy. Twój wpis zostanie przedłużony o %d dni."
SP.CCF.COUPON_DAYS_SUMMARY2 = "Kupon zniżkowy %s użyty. Dodano %d zniżki."
SP.CCF.COUPON_ERR_NOT_ENOUGH_DATA = "Musisz podać ilość dni lub wartość zniżki."
SP.CCF.COUPON_ERR_OVER_100 = "Nie można dodać zniżki wyższej niż 100%."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_DOES_NOT_EXISTS = "Kupon %s nie istnieje."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_HAS_BEEN_ALREADY_USED = "Kupon %s został już użyty."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_HAS_EXPIRED = "Kupon %s stracił ważność."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_IS_INVALID = "Kupon %s jest niepoprawny."
SP.CCF.COUPON_ERR_JS_FIELD_NOT_EXISTS = "Pole nie jest jeszcze stworzone. Proszę najpierw je zapisać!"
; SP.CCF.COUPON_ERR_ALREADYEXIST = "Coupon code %s already exists!"
......@@ -5,138 +5,153 @@
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2017 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; See https://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team
; SP.AIMEX_CONST_FIELDS_INTROTEXT="Introtext"
; SP.AIMEX_CONST_FIELDS_DESCRIPTION="Description"
; SP.AIMEX_CONST_FIELDS_ICON="Icon"
; SP.AIMEX_CONST_FIELDS_SHOWINTROTEXT="Show Introtext"
; SP.AIMEX_CONST_FIELDS_SHOWICON="Show Icon"
; SP.AIMEX_CONST_FIELDS_ALLFIELDS="All Fields"
; SP.AIMEX_CONST_FIELDS_ENTRYFIELDS="Entry Fields"
; SP.AIMEX.SEP_COMMA="comma (,)"
; SP.AIMEX.SEP_SEMICOLON="semicolon (;)"
; SP.AIMEX.SEP_PIPE="pipe (|)"
SP.AIMEX.NO_FILE_TO_IMPORT="Proszę najpierw wybrać pole do importu!"
SP.AIMEX.IMPORT_PROGRESS_DONE_COUNT_CATS="Import kategorii - zakończono %d of %d"
SP.AIMEX.PROGRESS_CLI_EXPORT_DONE="Zakończono. Plik został zachowany w: %s."
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_UPDATED="Data aktualizacji"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_UPDATER="Aktualizujący"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_UPDATER_IP="IP aktualizującego"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_PARENT="Nadrzędny"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_CAT_NAME="Nazwa kategorii"
SP.AIMEX.IMPORT_EX_PATTERN_ERROR="Nie można importować ustawień. Zły format pliku."
SP.AIMEX.IMPORT_EX_PATTERN_IMPORTED="Ustawienia zostały importowane pomyślnie."
SP.AIMEX.TRANSFER_PATTERN_TO_IMPORT="Wyślij do importu"
SP.AIMEX.TRANSFER_PATTERN_TO_EXPORT="Wyślij do exportu"
SP.AIMEX.EX_ENGINE_CLI_ERROR="Nie można użyć polecenia wiersza poleceń dla eksportu. Funkcja 'exec()' jest niedostępna!"
SP.AIMEX.EX_CLI_STARTED="Wykonywanie skryptu eksportu."
SP.AIMEX.PROGRESS_EXPORT_CREATING_PACK="Eksport zakończony - tworzenie archiwum."
SP.AIMEX.EXPORT_ARCHIVES_TAB="Archiwa"
SP.AIMEX.ARCHIVES_HEAD_NAME="Plik"
SP.AIMEX.ARCHIVES_HEAD_SIZE="Rozmiar"
SP.AIMEX.ARCHIVES_HEAD_DATE="Stworzony"
SP.AIMEX.ARCHIVES_HEAD_DELETE="Usuń"
SP.AIMEX.ARCHIVE_DELETED="Archiwum '%s' zostało usunięte.."
SP.AIMEX.ARCHIVE_NOT_DELETED="Archiwum '%s' nie może być usunięte."
SP.AIMEX.ARCHIVE_DELETE_PROMPT="Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten plik?"
SP.AIMEX.PATTERN_DOWNLOAD_PROMPT="Czy chcesz pobrać wybrany układ?"
SP.AIMEX.DOWNLOAD_PATTERN="Pobierz"
SP.AIMEX.UPLOAD_PATTERN="Wyślij"
SP.AIMEX.PATTERN_FILE_CREATED="Plik ustawień został stworzony. <a href='%s'>Pobierz</a>!"
SP.AIMEX.EX_ENGINE="Silnik"
SP.AIMEX.EX_ENGINE_AJAX="Ajax"
SP.AIMEX.EX_ENGINE_CMD="Wiersz poleceń"
SP.AIMEX.MENU_IMC="Import kategorii"
SP.AIMEX.MENU_EXC="Eksport kategorii"
; SP.AIMEX.IMPORT_XML_SETTINGS="XML Import Settings"
; SP.AIMEX.IMPORT_CSV_SETTINGS="CSV Import Settings"
SP.AIMEX.EXPORT_XML_SETTINGS="Ustawienia eksportu XML"
; SP.AIMEX.EXPORT_CSV_SETTINGS="CSV Export Settings"
SP.AIMEX.EXPORT_GENERAL="Eksportuj ustawienia"
SP.AIMEX.EXPORT_FIELDS_CONFIG="Konfiguracja pól"
SP.AIMEX_TOOLBAR_PATTERN="Układ"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_APPROVED="Akceptacja"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_COUNTER="Licznik"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_CREATED_DATE="Data utworzenia"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_OWNER="Id właściciela"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_STATE="Stan"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_VALID_SINCE="Dostępne od"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_VALID_UNTIL="Dostępne do"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_OWNER_NAME="Nazwa właściciela"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_CATS="Kategorie"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_CATS_NAMES="Nazwy kategorii"
SP.AIMEX.IMPORT_GENERAL="Importuj ustawienia"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_SKIP="Pusta komórka"
SP.AIMEX.MENU_IM="Import wpisów"
SP.AIMEX.MENU_EX="Eksport wpisów"
SP.AIMEX.EXPORT_APP_TITLE="Eksport wpisów"
SP.AIMEX.CEXPORT_APP_TITLE="Eksport kategorii"
SP.AIMEX.SAVE_PATTERN="Zapisz"
SP.AIMEX.CHOOSE_PATTERN="Wybierz układ"
SP.AIMEX.LINE_SEP="Separator danych"
SP.AIMEX.MVAL_SEP="Separator wielu danych"
SP.AIMEX.AVAILABLE_FIELDS="Dostępne pola"
SP.AIMEX.SELECTED_FIELDS="Wybrane pola"
SP.AIMEX.MSG_PATTERN_SAVED="Układ został zapisany"
SP.AIMEX.DEL_PATTERN="Usuń"
SP.AIMEX.START_EXPORT="Rozpocznij eksport"
SP.AIMEX.MENU_HEAD="Import i Eksport"
SP.AIMEX.MSG_ERR_DEF_PATTERN_DEL="Nie możesz usunąć domyślnego układu!"
SP.AIMEX.MSG_PATTERN_DELETED="Układ '%s' został usunięty."
SP.AIMEX.EX_METHOD="Metoda eksportu"
SP.AIMEX.EXPORT_PROGRESS="Postęp eksportu"
SP.AIMEX.CURR_EXPORT_MSG="Aktualna operacja: "
SP.AIMEX.OA_EXPORT_MSG="Całkowity postęp: "
SP.AIMEX.XSL_TPL_FILE="Plik szablonu XSL"
SP.AIMEX.NO_TPL_FILE="Żaden"
; SP.AIMEX.STORE_FILE_PATH="Store XML file in/as"
SP.AIMEX.PROGRESS_PREFETCH_DONE="Przygotowanie danych ukończone"
SP.AIMEX.PROGRESS_STARTED="Rozpoczęcie eksportu - znaleziono %d wpisów"
SP.AIMEX.CPROGRESS_STARTED="Rozpoczęcie eksportu - znaleziono %d kategorii."
SP.AIMEX.PROGRESS_DONE_COUNT="Przygotowanie danych - ukończono %d z %d"
SP.AIMEX.PROGRESS_EXPORTING_COUNT="Eksport wpisów - ukończono %d z %d"
SP.AIMEX.CPROGRESS_EXPORTING_COUNT="Eksport kategorii - ukończono %d z %d"
SP.AIMEX.PROGRESS_EXPORT_DONE="Zakończone. Plik może zostać pobrany: <a href='%s'>Pobierz</a>"
SP.AIMEX.IMPORT_APP_TITLE="Import wpisów"
SP.AIMEX.CIMPORT_APP_TITLE="Import kategorii"
SP.AIMEX.IM_METHOD="Sposób importu"
SP.AIMEX.UPLOAD_IMPORT_FILE="Załaduj plik"
SP.AIMEX.START_IMPORT="Rozpocznij import"
SP.AIMEX.IGNORE_FIRST_LINE="Ignoruj pierwszą linię"
SP.AIMEX.UPDATE_IMPORT="Tryb uaktualnienia"
SP.AIMEX.AUTO_IMPORT="Automatyczna kolejność wpisów"
SP.AIMEX.IMPORT_STARTED="Import rozpoczęty - Znaleziony plik importu %s"
SP.AIMEX.PROGRESS_PREFETCH_IMPORT_COUNT="Przygotowanie danych - ukończono %d &#37;"
SP.AIMEX.PROGRESS_PREFETCH_IMPORT_DONE="Przygotowanie danych zakończone"
; SP.AIMEX.PROGRESS_IMPORT_DONE="Finished!"
SP.AIMEX.IMPORT_PROGRESS_DONE_COUNT="Importowanie wpisów - ukończone %d z %d"
SP.AIMEX.IMPORT_PROGRESS="Postęp importu"
SP.AIMEX.IMPORT_SKIP_FIELD="Ignoruj tą kolumnę"
SP.AIMEX.DROP_TO_DELETE="Usuń"
SP.AIMEX.ERR_UNKNOWN_FILE_TYPE="Błąd: Nieznany typ pliku!"
SP.AIMEX.ERR_MULTIPLE_FILES="Błąd: Znaleziono kilka plików w archiwum!"
SP.AIMEX.ERR_NO_FILES_IN_PACKAGE="Błąd: Brak pliku w archiwum!"
SP.AIMEX.JS_NO_IMPORT_FILE="Proszę wybrać plik do importu."
SP.AIMEX.JS_NEW_PATTERN_NAME="Nazwa układu"
SP.AIMEX.JS_CONFIRM_OPERATION="Proszę nie przerywać tej operacji przed jej ukończeniem!"
SP.AIMEX.JS_CONFIRM_PATTERN_DEL="Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten układ?"
; SP.AIMEX.PROGRESS_NOENTRIES = "No entries found. Export process terminated."
; SP.AIMEX.CATEGORY = "Parent Category"
; SP.AIMEX.SIMPLE_MODE = "Simple Mode"
; SP.AIMEX.CALENDAR_START = "beginning with"
; SP.AIMEX.CALENDAR_END = "ending on"
SP.AIMEX.EX_ENGINE_CLI_ERROR = "Nie można użyć polecenia wiersza poleceń dla eksportu. Funkcja 'exec()' jest niedostępna!"
SP.AIMEX.CLI_EXPORT_STARTED = "Zaczynam eksport..."
SP.AIMEX.PROGRESS_CLI_ZIPFILE = "Nazwa pliku zip to %s."
SP.AIMEX.PROGRESS_CLI_ZIPPATH = "Plik ZIP został zapisany w %s."
SP.AIMEX.CLI_IMPORT_STARTED = "Zaczynam import..."
SP.AIMEX.CLI_IMPORT_FILE = "Plik %s znaleziony."
SP.AIMEX.CLI_PROGRESS_PREFETCH_IMPORT_COUNT = "Przygotowywanie danych - %d wpisów zaczytanych z pliku."
SP.AIMEX.CLI_PROGRESS_PREFETCH_CIMPORT_COUNT = "Przygotowywanie danych - %d kategorii zaczytanych z pliku."
SP.AIMEX.CLI_ERR_EXTRACT_PACKAGE = "Błąd wypakowywania archiwum %s."
SP.AIMEX.CLI_DONE = "Zakończone!"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_INTROTEXT = "Krótki opis"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_DESCRIPTION = "Opis"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_ICON = "Ikona"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_SHOWINTROTEXT = "Pokaż krótki opis"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_SHOWICON = "Pokaż ikonę"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_FONT = "Czcionka ikon"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_FONTCLASS = "Klasa CSS czcionki"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_ALLFIELDS = "Pokaż wszystkie pola"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_ENTRYFIELDS = "Pola wpisu"
SP.AIMEX.SEP_COMMA = "przecinek (,)"
SP.AIMEX.SEP_SEMICOLON = "średnik (;)"
SP.AIMEX.SEP_PIPE = "kreska (|)"
SP.AIMEX.NO_FILE_TO_IMPORT = "Proszę najpierw wybrać pole do importu!"
SP.AIMEX.IMPORT_PROGRESS_DONE_COUNT_CATS = "Import kategorii - zakończono %d of %d"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_UPDATED = "Data aktualizacji"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_UPDATER = "Aktualizujący"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_UPDATER_IP = "IP aktualizującego"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_PARENT = "Nadrzędny"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_CAT_NAME = "Nazwa kategorii"
SP.AIMEX.IMPORT_EX_PATTERN_ERROR = "Nie można importować ustawień. Zły format pliku."
SP.AIMEX.IMPORT_EX_PATTERN_IMPORTED = "Ustawienia zostały importowane pomyślnie."
SP.AIMEX.TRANSFER_PATTERN_TO_IMPORT = "Wyślij do importu"
SP.AIMEX.TRANSFER_PATTERN_TO_EXPORT = "Wyślij do exportu"
SP.AIMEX.PROGRESS_EXPORT_CREATING_PACK = "Eksport zakończony - tworzenie archiwum."
SP.AIMEX.EXPORT_ARCHIVES_TAB = "Archiwa"
SP.AIMEX.ARCHIVES_HEAD_NAME = "Plik"
SP.AIMEX.ARCHIVES_HEAD_SIZE = "Rozmiar"
SP.AIMEX.ARCHIVES_HEAD_DATE = "Stworzony"
SP.AIMEX.ARCHIVES_HEAD_DELETE = "Usuń"
SP.AIMEX.ARCHIVE_DELETED = "Archiwum '%s' zostało usunięte.."
SP.AIMEX.ARCHIVE_NOT_DELETED = "Archiwum '%s' nie może być usunięte."
SP.AIMEX.ARCHIVE_DELETE_PROMPT = "Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten plik?"
SP.AIMEX.PATTERN_DOWNLOAD_PROMPT = "Czy chcesz pobrać wybrany układ?"
SP.AIMEX.DOWNLOAD_PATTERN = "Pobierz"
SP.AIMEX.UPLOAD_PATTERN = "Wyślij"
SP.AIMEX.PATTERN_FILE_CREATED = "Plik ustawień został stworzony. <a href='%s'>Pobierz</a>!"
SP.AIMEX.EX_ENGINE = "Silnik"
SP.AIMEX.EX_ENGINE_AJAX = "Ajax"
SP.AIMEX.EX_ENGINE_CMD = "Wiersz poleceń"
SP.AIMEX.MENU_IMC = "Import kategorii"
SP.AIMEX.MENU_EXC = "Eksport kategorii"
SP.AIMEX.IMPORT_XML_SETTINGS = "Ustawienia importu XML"
SP.AIMEX.IMPORT_CSV_SETTINGS = "Ustawienia importu CSV"
SP.AIMEX.EXPORT_XML_SETTINGS = "Ustawienia eksportu XML"
SP.AIMEX.EXPORT_CSV_SETTINGS = "Ustawienia eksportu CSV"
SP.AIMEX.EXPORT_GENERAL = "Eksportuj ustawienia"
SP.AIMEX.EXPORT_FIELDS_CONFIG = "Konfiguracja pól"
SP.AIMEX_TOOLBAR_PATTERN = "Układ"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_APPROVED = "Akceptacja"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_COUNTER = "Licznik"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_CREATED_DATE = "Data utworzenia"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_OWNER = "Id właściciela"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_STATE = "Stan"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_VALID_SINCE = "Dostępne od"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_VALID_UNTIL = "Dostępne do"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_OWNER_NAME = "Nazwa właściciela"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_CATS = "Kategorie"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_CATS_NAMES = "Nazwy kategorii"
SP.AIMEX.IMPORT_GENERAL = "Importuj ustawienia"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_SKIP = "Pusta komórka"
SP.AIMEX.MENU_IM = "Import wpisów"
SP.AIMEX.MENU_EX = "Eksport wpisów"
SP.AIMEX.EXPORT_APP_TITLE = "Eksport wpisów"
SP.AIMEX.CEXPORT_APP_TITLE = "Eksport kategorii"
SP.AIMEX.SAVE_PATTERN = "Zapisz"
SP.AIMEX.CHOOSE_PATTERN = "Wybierz układ"
SP.AIMEX.LINE_SEP = "Separator danych"
SP.AIMEX.MVAL_SEP = "Separator wielu danych"
SP.AIMEX.AVAILABLE_FIELDS = "Dostępne pola"
SP.AIMEX.SELECTED_FIELDS = "Wybrane pola"
SP.AIMEX.MSG_PATTERN_SAVED = "Układ został zapisany"
SP.AIMEX.DEL_PATTERN = "Usuń"
SP.AIMEX.START_EXPORT = "Rozpocznij eksport"
SP.AIMEX.MENU_HEAD = "Import i Eksport"
SP.AIMEX.MSG_ERR_DEF_PATTERN_DEL = "Nie możesz usunąć domyślnego układu!"
SP.AIMEX.MSG_PATTERN_DELETED = "Układ '%s' został usunięty."
SP.AIMEX.EX_METHOD = "Metoda eksportu"
SP.AIMEX.EXPORT_PROGRESS = "Postęp eksportu"
SP.AIMEX.CURR_EXPORT_MSG = "Aktualna operacja: "
SP.AIMEX.OA_EXPORT_MSG = "Całkowity postęp: "
SP.AIMEX.XSL_TPL_FILE = "Plik szablonu XSL"
SP.AIMEX.NO_TPL_FILE = "Żaden"
SP.AIMEX.STORE_FILE_PATH = "Zapisz plik XML w/jako"
SP.AIMEX.PROGRESS_PREFETCH_DONE = "Przygotowanie danych ukończone"
SP.AIMEX.PROGRESS_STARTED = "Rozpoczęcie eksportu - znaleziono %d wpisów"
SP.AIMEX.CPROGRESS_STARTED = "Rozpoczęcie eksportu - znaleziono %d kategorii."
SP.AIMEX.PROGRESS_DONE_COUNT = "Przygotowanie danych - ukończono %d z %d"
SP.AIMEX.PROGRESS_EXPORTING_COUNT = "Eksport wpisów - ukończono %d z %d"
SP.AIMEX.CPROGRESS_EXPORTING_COUNT = "Eksport kategorii - ukończono %d z %d"
SP.AIMEX.PROGRESS_EXPORT_DONE = "Zakończone. Plik może zostać pobrany: <a href='%s'>Pobierz</a>"
SP.AIMEX.IMPORT_APP_TITLE = "Import wpisów"
SP.AIMEX.CIMPORT_APP_TITLE = "Import kategorii"
SP.AIMEX.IM_METHOD = "Sposób importu"
SP.AIMEX.UPLOAD_IMPORT_FILE = "Załaduj plik"
SP.AIMEX.START_IMPORT = "Rozpocznij import"
SP.AIMEX.IGNORE_FIRST_LINE = "Ignoruj pierwszą linię"
SP.AIMEX.UPDATE_IMPORT = "Tryb uaktualnienia"
SP.AIMEX.AUTO_IMPORT = "Automatyczna kolejność wpisów"
SP.AIMEX.IMPORT_STARTED = "Import rozpoczęty - Znaleziony plik importu %s"
SP.AIMEX.PROGRESS_PREFETCH_IMPORT_COUNT = "Przygotowanie danych - ukończono %d &#37;"
SP.AIMEX.PROGRESS_PREFETCH_IMPORT_DONE = "Przygotowanie danych zakończone"
SP.AIMEX.PROGRESS_IMPORT_DONE = "Zakończone!"
SP.AIMEX.IMPORT_PROGRESS_DONE_COUNT = "Importowanie wpisów - ukończone %d z %d"
SP.AIMEX.IMPORT_PROGRESS = "Postęp importu"
SP.AIMEX.IMPORT_SKIP_FIELD = "Ignoruj tą kolumnę"
SP.AIMEX.DROP_TO_DELETE = "Usuń"
SP.AIMEX.ERR_UNKNOWN_FILE_TYPE = "Błąd: Nieznany typ pliku!"
SP.AIMEX.ERR_MULTIPLE_FILES = "Błąd: Znaleziono kilka plików w archiwum!"
SP.AIMEX.ERR_NO_FILES_IN_PACKAGE = "Błąd: Brak pliku w archiwum!"
SP.AIMEX.JS_NO_IMPORT_FILE = "Proszę wybrać plik do importu."
SP.AIMEX.JS_NEW_PATTERN_NAME = "Nazwa układu"
SP.AIMEX.JS_CONFIRM_OPERATION = "Proszę nie przerywać tej operacji przed jej ukończeniem!"
SP.AIMEX.JS_CONFIRM_PATTERN_DEL = "Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten układ?"
......@@ -5,142 +5,152 @@
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2016 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; See https://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
SP.NOTA.HEAD_TEMPLATE="Edycja szablonu wiadomości"
SP.NOTA.HEAD_EVENT="Wysyłanie wiadomości"
SP.NOTA.HEAD_STATE="Stan"
SP.NOTA.HEAD_DESC="Opis"
SP.NOTA.STATE_BOTH="Notyfikacje są zawsze włączone"
SP.NOTA.STATE_SITE="Notyfikacje są włączone na stronie"
SP.NOTA.STATE_ADM="Notyfikacje są włączone dla strefy administracyjnej"
SP.NOTA.STATE_DISABLED="Notyfikacje są wyłączone"
SP.NOTA.MESSAGE_DATA="Dane wiadomości"
SP.NOTA.HEADER="Nagłówek"
SP.NOTA.MESSAGE="Wiadomość"
SP.NOTA.ORDER_BY_SID_ASC="Id wpisu rosnąco"
SP.NOTA.ORDER_BY_SID_DESC="Id wpisu malejąco"
SP.NOTA.ORDER_BY_MAIL_FROM="Nadawca"
SP.NOTA.ORDER_BY_MAIL_FROM_NAME_ASC="Nazwie rosnąco"
SP.NOTA.ORDER_BY_MAIL_FROM_NAME_DESC="Nazwie malejąco"
SP.NOTA.ORDER_BY_MAIL_FROM_ASC="Email rosnąco"
SP.NOTA.ORDER_BY_MAIL_FROM_DESC="Email malejąco"
SP.NOTA.ORDER_BY_MAIL_TO="Odbiorca"
SP.NOTA.ORDER_BY_MAIL_TO_NAME_ASC="Nazwie rosnąco"
SP.NOTA.ORDER_BY_MAIL_TO_NAME_DESC="Nazwie malejąco"
SP.NOTA.ORDER_BY_MAIL_TO_ASC="Email rosnąco"
SP.NOTA.ORDER_BY_MAIL_TO_DESC="Email malejąco"
SP.NOTA.ORDER_BY_SUBJECT_ASC="Temacie rosnąco"
SP.NOTA.ORDER_BY_SUBJECT_DESC="Temacie malejąco"
SP.NOTA.ORDER_BY_DATE_ASC="Starsze najpierw"
SP.NOTA.ORDER_BY_DATE_DESC="Nowsze najpierw"
SP.NOTA.ORDER_BY_STATE_ASC="Stanie rosnąco"
SP.NOTA.ORDER_BY_STATE_DESC="Stanie malejąco"
SP.NOTA.EDIT_MAIL_CUSTOM_LIST="Lista dystrybucyjna"
SP.NOTA.EDIT_MAIL_CUSTOM_LIST_SELECT=" --- wybierz --- "
SP.NOTA.STATUS_EMAIL_SENT="Email wysłany do %s %s"
SP.NOTA.STATUS_EMAIL_NOT_SENT="Email do %s nie mógł być wysłany. %s"
SP.TB.DELETE_MESSAGE="Usuń"
SP.TB.JS_DELETE_MESSAGES_WARN="Jesteś pewien, że chcesz usunąć te wiadomości"
SP.NOTA.MENU_NOTIFICATIONS_MSGS="Centrum wiadomości"
SP.NOTIFICATIONS.HEADER_SID="Id wpisu"
SP.NOTIFICATIONS.HEADER_MAILFROM="Od (nadawcy)"
SP.NOTIFICATIONS.HEADER_MAILTO="Do (odbiorcy)"
SP.NOTIFICATIONS.HEADER_MAILSUBJECT="Temat"
SP.NOTIFICATIONS.HEADER_MAILDATE="Data"
SP.NOTIFICATIONS.HEADER_STATUS="Status"
SP.NOTA.MESSAGE_STATUS_HEADER="Status"
SP.NOTA.MESSAGE_STATUS_SENT="Wiadomość została wysłana."
SP.NOTA.MESSAGE_STATUS_NOT_SENT="Wiadomość nie została wysłana."
SP.NOTA.MESSAGE_FILTER="Filtr"
SP.NOTA.MSG_NOT_DELETED="Nie ma nic do usunięcia."
SP.NOTA.MSG_DELETED="Wiadomość usunięta!"
SP.NOTA.MESSAGE_HEAD_LIST="Wiadomości w: var:[section]"
SP.NOTA.MESSAGE_INFO="Informacje"
SP.NOTA.MESSAGE_INFO_ENTRY="Dotyczy wpisu"
SP.NOTA.EDIT_MAILDATE="Data wiadomości"
SP.NOTA.EDIT_MAIL_SENDER_GUEST="Niezarejestrowany"
SP.NOTA.EDIT_SENT_BY="Wysłane przez"
SP.TB.RESEND="Wyślij ponownie"
SP.NOTA.RESEND_SENT="Wiadomość została wysłana."
SP.NOTA.RESEND_NOT_SENT="Nie można wysłać wiadomości. Błąd: %s"
SP.NOTA.MENU_NOTIFICATIONS="Konfiguracja Notyfikacji"
SP.NOTA.LIST_SITE_TITLE="Wiadomości Notyfikacji"
SP.NOTA.HEADER_SUBJECT="Uruchamianie Notyfikacji"
SP.NOTA.TRIGGER_GRP_ENTRY="Działania dla wpisów"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_SAVE_ENTRY_AUTHOR="Nowy wpis - do autora"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_SAVE_ENTRY_ADMIN="Nowy wpis - do administratora"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_UPDATE_ENTRY_AUTHOR="Aktualizacja wpisu - do autora"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_UPDATE_ENTRY_ADMIN="Aktualizacja wpisu - do administratora"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_APPROVE_ENTRY_AUTHOR="Akceptacja wpisu - do autora"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_APPROVE_ENTRY_ADMIN="Akceptacja wpisu - do administratora"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_CHANGE_STATE_ON_AUTHOR="Publikacja wpisu - do autora"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_CHANGE_STATE_ON_ADMIN="Publikacja wpisu - do administratora"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_CHANGE_STATE_OFF_AUTHOR="Koniec publikacji wpisu - do autora"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_CHANGE_STATE_OFF_ADMIN="Koniec publikacji wpisu - do administratora"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_SAVE_ENTRY_AUTHOR_EXPL="Wiadomość dla autora po utworzeniu nowego wpisu"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_SAVE_ENTRY_ADMIN_EXPL="Wiadomość dla administratora po utworzeniu nowego wpisu"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_UPDATE_ENTRY_AUTHOR_EXPL="Wiadomość dla autora po aktualizacji jego wpisu"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_UPDATE_ENTRY_ADMIN_EXPL="Wiadomość dla administratora po aktualizacji wpisu"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_APPROVE_ENTRY_AUTHOR_EXPL="Wiadomość dla autora po akceptacji jego wpisu"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_APPROVE_ENTRY_ADMIN_EXPL="Wiadomość dla administratora po akceptacji wpisu"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_CHANGE_STATE_AUTHOR_EXPL="Wiadomość dla autora po zmianie stanu jego wpisu"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_CHANGE_STATE_ADMIN_EXPL="Wiadomość dla administratora po zmianie stanu wpisu"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_CHANGE_STATE_ON_AUTHOR_EXPL="Wiadomość dla autora po publikacji jego wpisu"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_CHANGE_STATE_ON_ADMIN_EXPL="Wiadomość dla administratora po publikacji wpisu"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_CHANGE_STATE_OFF_AUTHOR_EXPL="Wiadomość dla autora po zakończeniu publikacji jego wpisu"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_CHANGE_STATE_OFF_ADMIN_EXPL="Wiadomość dla administratora po zakończeniu publikacji wpisu"
SP.NOTA.TRIGGER_GRP_PAYMENT="Wiadomości o płatnościach"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_PAYMENT_AUTHOR="Informacje o płatnościach - do autora"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_PAYMENT_ADMIN="Informacje o płatnościach - do administratora"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_PAYMENT_AUTHOR_EXPL="Wiadomość z informacjami o płatnościach dla autora wpisu"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_PAYMENT_ADMIN_EXPL="Wiadomość z informacjami o płatnościach dla administratora"
; @modified 07 July 2020 by Sigrid Suski