Commit 627d4b47 authored by Sigrid Suski's avatar Sigrid Suski

updated and \\"_QQ_" replaced with \"

parent 8a5c9cde
......@@ -5,16 +5,26 @@
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2016 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; See https://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
; $Author: SobiPro Translation Team
; SP.ACLF.SETTINGS = "ACL Override Configuration"
; SP.ACLF.APP_TITLE = "ACL Override Configuration"
; SP.ACLF.MENU = "ACL Override Configuration"
; SP.ACLF.FIELDSET_GENERAL = "General Settings"
; SP.ACLF.FREEGROUPS = "Free groups"
; SP.ACLF.USEEXIST = "Use global ACL as base"
; SP.ACLF.IGNORE = "Ignore global ACL; all groups denied"
; SP.ACLF.HANDLING = "ACL Handling"
SP.ACLF_OVERRIDE_ALLOW = "Povoliť prístup pre tieto skupiny"
SP.ACLF_OVERRIDE_DENY = "Zakázať prístup pre tieto skupiny"
SP.ACLF_OVERRIDE_ALLOW="Povoliť prístup pre tieto skupiny"
SP.ACLF_OVERRIDE_DENY="Zakázať prístup pre tieto skupiny"
......@@ -5,58 +5,57 @@
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2015 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2019 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; See https://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
SP.AFCF_TPL_NAME="Meno"
SP.AFCF_TPL_EMAIL="Emailová adresa"
SP.AFCF_TPL_PHONE="Telefónne Číslo"
SP.AFCF_TPL_RES_MSG="Napíšte správu..."
SP.AFCF_TPL_RES_NO="Počet Návštevníkov"
SP.AFCF_TPL_RES_DATE="Dátum"
SP.AFCF_TPL_RES_TITLE="Rezervácia"
SP.AFCF_SHOW_AM="Zobraziť Formulár v Obsahu "
SP.AUTO_MAN_YES="Automaticky"
SP.AUTO_MAN_NO="Manuálne"
SP.AFCF_BT_SHOW="Zobraziť"
SP.AFCF_BT_CLASS="Trieda"
SP.FMN.AFCF_MSG_TPL="Šablóna správy"
SP.AFCF_VIEW_LEGEND="Parametre Kontaktného formulára"
SP.AFCF_USGRP="Povolená užívateľská skupina"
SP.AFCF_TEMPLATE="Šablóna formulára"
SP.AFCF_BT_TXT="Titulok"
SP.AFCF_SHOW_BT="Tlačítko"
SP.AFCF_RESPONSE_MSG_FAILED="Ospravedlňujeme sa, ale správa nemôže byť odoslaná. Ohláste to administrátorovi, alebo to skúste neskôr."
SP.AFCF_RESPONSE_REQUIRED_ERROR="Prosím vyplňte všetky povinné polia. "
SP.AFCF_RESPONSE_MAIL_ERROR="Prosím vložte platnú e-mailovú adresu."
; $Author: SobiPro Translation Team
SP.AFCF_TPL_NAME = "Meno"
SP.AFCF_TPL_EMAIL = "Emailová adresa"
SP.AFCF_TPL_PHONE = "Telefónne Číslo"
SP.AFCF_TPL_RES_MSG = "Napíšte správu..."
SP.AFCF_TPL_RES_NO = "Počet Návštevníkov"
SP.AFCF_TPL_RES_DATE = "Dátum"
SP.AFCF_TPL_RES_TITLE = "Rezervácia"
SP.AFCF_SHOW_AM = "Zobraziť Formulár v Obsahu "
SP.AUTO_MAN_YES = "Automaticky"
SP.AUTO_MAN_NO = "Manuálne"
SP.AFCF_BT_SHOW = "Zobraziť"
SP.AFCF_BT_CLASS = "Trieda"
SP.FMN.AFCF_MSG_TPL = "Šablóna správy"
SP.AFCF_VIEW_LEGEND = "Parametre Kontaktného formulára"
SP.AFCF_USGRP = "Povolená užívateľská skupina"
SP.AFCF_TEMPLATE = "Šablóna formulára"
SP.AFCF_BT_TXT = "Titulok"
SP.AFCF_SHOW_BT = "Tlačítko"
SP.AFCF_RESPONSE_MSG_FAILED = "Ospravedlňujeme sa, ale správa nemôže byť odoslaná. Ohláste to administrátorovi, alebo to skúste neskôr."
SP.AFCF_RESPONSE_REQUIRED_ERROR = "Prosím vyplňte všetky povinné polia. "
SP.AFCF_RESPONSE_MAIL_ERROR = "Prosím vložte platnú e-mailovú adresu."
; Templates
SP.AFCF_TPL_REPORT_TITLE="Nahláste záznam."
SP.AFCF_TPL_CONTACT_TITLE="Kontaktujte autora."
SP.AFCF_TPL_CLAIM_TITLE="Nárokujte si tento záznam."
SP.AFCF_TPL_YOUR_PHONE="Vaše telefónne číslo."
SP.AFCF_TPL_YOUR_NAME="Vaše meno"
SP.AFCF_TPL_YOUR_EMAIL="Vaša e-mail adresa"
SP.AFCF_TPL_REASON="Dôvod"
SP.AFCF_TPL_REASON_SPAM="Spam"
SP.AFCF_TPL_REASON_BROKEN_LINK="Nefunkčné linky"
SP.AFCF_TPL_REASON_WRONG="Nesprávne informácie"
SP.AFCF_TPL_REASON_CAT="Záznam je v nesprávnej kategórii"
SP.AFCF_TPL_REASON_OTHER="Iné (prosím popíšte nižšie)"
SP.AFCF_TPL_REPORT="Vaša správa"
SP.AFCF_TPL_SEND_FORM="Poslať"
SP.AFCF_TPL_CLOSE_FORM="Zatvoriť"
SP.AFCF_RESPONSE_MAIL_SENT="Správa bola odoslaná. Ďakujeme."
SP.AFCF_TPL_MSG="Vaša správa"
SP.AFCF_TPL_REPORT_TITLE = "Nahláste záznam."
SP.AFCF_TPL_CONTACT_TITLE = "Kontaktujte autora."
SP.AFCF_TPL_CLAIM_TITLE = "Nárokujte si tento záznam."
SP.AFCF_TPL_YOUR_PHONE = "Vaše telefónne číslo."
SP.AFCF_TPL_YOUR_NAME = "Vaše meno"
SP.AFCF_TPL_YOUR_EMAIL = "Vaša e-mail adresa"
SP.AFCF_TPL_REASON = "Dôvod"
SP.AFCF_TPL_REASON_SPAM = "Spam"
SP.AFCF_TPL_REASON_BROKEN_LINK = "Nefunkčné linky"
SP.AFCF_TPL_REASON_WRONG = "Nesprávne informácie"
SP.AFCF_TPL_REASON_CAT = "Záznam je v nesprávnej kategórii"
SP.AFCF_TPL_REASON_OTHER = "Iné (prosím popíšte nižšie)"
SP.AFCF_TPL_REPORT = "Vaša správa"
SP.AFCF_TPL_SEND_FORM = "Poslať"
SP.AFCF_TPL_CLOSE_FORM = "Zatvoriť"
SP.AFCF_RESPONSE_MAIL_SENT = "Správa bola odoslaná. Ďakujeme."
SP.AFCF_TPL_MSG = "Vaša správa"
......@@ -5,43 +5,43 @@
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2016 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://wwww.sigsiu.net/licenses.
; See https://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://wwww.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
; $Author: SobiPro Translation Team
SP.CCF.HEADER_COUPON_CODE="Kód"
SP.CCF.HEADER_COUPON_CREATED="Vytvorené"
SP.CCF.HEADER_COUPON_DAYS="Dní"
SP.CCF.HEADER_COUPON_DELETE="Odstrániť"
SP.CCF.HEADER_DISCOUNT="Zľava %"
SP.CCF.HEADER_FROM="Platné od"
SP.CCF.HEADER_UNTIL="Platné do"
SP.CCF.HEADER_MULTIPLE="Viacnásobné použitie"
SP.CCF.FMN.FIELD_CODES="Kód Kupónu"
SP.CCF.FMN.COUPON_CODE="Kód"
SP.CCF.FMN.COUPON_CODE_EXPL="Nechajte prázdne pre autogenerovanie"
SP.CCF.FMN.COUPON_DAYS="Počet dní"
SP.CCF.FMN.COUPON_MULTIPLE="Viacnásobné použitie"
SP.CCF.FMN.COUPON_GENERATE="Generovať Kupón"
SP.CCF.FMN.COUPON_NEWCODE="Vytvoriť Kupón"
SP.CCF.FMN.COUPON_DISCOUNT="Zľava"
SP.CCF.FMN.DISCOUNT_DESCRIPTION="Názov zľavy"
SP.CCF.PAYMENT_DISCOUNT="Zľava"
SP.CCF.PAYMENT_DISCOUNT_SUM="Hodnota"
SP.CCF.COUPON_DAYS_SUMMARY="Kód Kupónu %s použitý. Predĺžené o %d dní."
SP.CCF.COUPON_DAYS_SUMMARY2="Kód Kupónu %s bol použitý. %s zľava bola pridaná."
SP.CCF.COUPON_ERR_NOT_ENOUGH_DATA="Musíte zadať buď počet dní, alebo hodnotu zľavy."
SP.CCF.COUPON_ERR_OVER_100="MNie je možné pridať zľavu vyššiu ako 100%."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_DOES_NOT_EXISTS="Kupón %s neexistuje."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_HAS_BEEN_ALREADY_USED="Kupón %s už bol použitý."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_HAS_EXPIRED="Platnosť Kupónu %s už vypršala."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_IS_INVALID="Kupón %s je chybný."
SP.CCF.COUPON_ERR_JS_FIELD_NOT_EXISTS="Pole zatiaľ neexistuje. Najskôr pole uložte."
SP.CCF.HEADER_COUPON_CODE = "Kód"
SP.CCF.HEADER_COUPON_CREATED = "Vytvorené"
SP.CCF.HEADER_COUPON_DAYS = "Dní"
SP.CCF.HEADER_COUPON_DELETE = "Odstrániť"
SP.CCF.HEADER_DISCOUNT = "Zľava %"
SP.CCF.HEADER_FROM = "Platné od"
SP.CCF.HEADER_UNTIL = "Platné do"
SP.CCF.HEADER_MULTIPLE = "Viacnásobné použitie"
SP.CCF.FMN.FIELD_CODES = "Kód Kupónu"
SP.CCF.FMN.COUPON_CODE = "Kód"
SP.CCF.FMN.COUPON_CODE_EXPL = "Nechajte prázdne pre autogenerovanie"
SP.CCF.FMN.COUPON_DAYS = "Počet dní"
SP.CCF.FMN.COUPON_MULTIPLE = "Viacnásobné použitie"
SP.CCF.FMN.COUPON_GENERATE = "Generovať Kupón"
SP.CCF.FMN.COUPON_NEWCODE = "Vytvoriť Kupón"
SP.CCF.FMN.COUPON_DISCOUNT = "Zľava"
SP.CCF.FMN.DISCOUNT_DESCRIPTION = "Názov zľavy"
SP.CCF.PAYMENT_DISCOUNT = "Zľava"
SP.CCF.PAYMENT_DISCOUNT_SUM = "Hodnota"
SP.CCF.COUPON_DAYS_SUMMARY = "Kód Kupónu %s použitý. Predĺžené o %d dní."
SP.CCF.COUPON_DAYS_SUMMARY2 = "Kód Kupónu %s bol použitý. %s zľava bola pridaná."
SP.CCF.COUPON_ERR_NOT_ENOUGH_DATA = "Musíte zadať buď počet dní, alebo hodnotu zľavy."
SP.CCF.COUPON_ERR_OVER_100 = "MNie je možné pridať zľavu vyššiu ako 100%."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_DOES_NOT_EXISTS = "Kupón %s neexistuje."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_HAS_BEEN_ALREADY_USED = "Kupón %s už bol použitý."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_HAS_EXPIRED = "Platnosť Kupónu %s už vypršala."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_IS_INVALID = "Kupón %s je chybný."
SP.CCF.COUPON_ERR_JS_FIELD_NOT_EXISTS = "Pole zatiaľ neexistuje. Najskôr pole uložte."
; SP.CCF.COUPON_ERR_ALREADYEXIST = "Coupon code %s already exists!"
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -5,24 +5,30 @@
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2016 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; See https://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
; $Author: SobiPro Translation Team
; SP.QFA_PNG = "PNG"
; SP.QFA_JPG = "JPG"
; SP.QFA_SVG = "SVG"
; SP.QFA_PARAMS_FILETYPE = "File type"
; SP.QFA_PARAMS_HINT = "Character Set"
; SP.QFA_MODE_8 = "Byte (ISO 8859-1/Latin-1/8-Bit)"
; SP.QFA_MODE_KANJI = "Kanji (13-Bit)"
SP.QFA_PARAMS="QR - Code"
SP.QFA_PARAMS_ECC="ECC"
SP.QFA_ECC_L="Level L (7%)"
SP.QFA_ECC_M="Level M (15%)"
SP.QFA_ECC_Q="Level Q (25%)"
SP.QFA_ECC_H="Level H (30%)"
SP.QFA_PARAMS_POINT_SIZE="Maximálna veľkosť bodu matice"
SP.QFA_PARAMS_DATA="Dáta na analýzu"
SP.QFA_PARAMS_COPYRIGHT="'QR Code' je registrovaná obchodná značka DENSE WAVE INCORPORATED."
SP.QFA_PARAMS = "QR - Code"
SP.QFA_PARAMS_ECC = "ECC"
SP.QFA_ECC_L = "Level L (7%)"
SP.QFA_ECC_M = "Level M (15%)"
SP.QFA_ECC_Q = "Level Q (25%)"
SP.QFA_ECC_H = "Level H (30%)"
SP.QFA_PARAMS_POINT_SIZE = "Maximálna veľkosť bodu matice"
SP.QFA_PARAMS_DATA = "Dáta na analýzu"
SP.QFA_PARAMS_COPYRIGHT = "'QR Code' je registrovaná obchodná značka DENSE WAVE INCORPORATED."
......@@ -16,16 +16,16 @@
; Translations are made by our translation teams. Read more at https://www.sigsiu.net/center/languages.
; SP.TP.SETTINGS_SEARCHRESULTS = "Search Results Settings"
; SP.TP.CONFIG.ORDERING = "Show ordering list"
SP.TP.SETTINGS_SEARCHRESULTS = "Nastavenia výsledku hľadania"
SP.TP.CONFIG.ORDERING = "Zobraziť číslovaný zoznam"
; SP.TP.CONFIG.RSS_DEAKT = "Deactivate RSS Feeds"
SP.TP.CONFIG.RSS_DEAKT = "Deaktivovať RSS feeds"
SP.TP.CONFIG.DESIGN = "Dizajn"
SP.TP.CONFIG.DESIGN_STANDARD = "Štandard"
SP.TP.CONFIG.DESIGN_ELEVATED = "Vyvýšený"
; SP.TP.CONFIG.DOCUMENTATION = "You will find information on how to use these settings in the <a class=\"alert-link\" href=\"https://www.sigsiu.net/default-template-settings\">documentation</a>. Support is available for members in our <a class=\"alert-link\" href=\"https://www.sigsiu.net/support\">support area</a>."
SP.TP.CONFIG.DOCUMENTATION = "Informácie, ako používať tieto nastavenia, nájdete v <a class=\"alert-link\" href=\"https://www.sigsiu.net/default-template-settings\">dokumentácii</a>. Podpora je dostupná pre členov v <a class=\"alert-link\" href=\"https://www.sigsiu.net/support\">support area</a>."
SP.TP.DEFAULT = "štandardné"
SP.TP.SETTINGS_GENERAL = "Hlavné Nastavenia"
SP.TP.CONFIG.CSS = "Štýl Šablóny"
......@@ -148,9 +148,11 @@ SP.TP.CONFIG.APPRAR = "Hodnotiť Aplikáciu"
SP.TP.CONFIG.APPRAR_STAR = "Farba hviezdy"
SP.TP.CONFIG.APPCOL = "Aplikácia Kolekcie"
SP.TP.CONFIG.APPCOL_NO = "Záznamov na stránku"
; SP.TP.CONFIG.APPCOL_COMP = "Comparison style (table-vertical only)"
SP.TP.CONFIG.APPCOL_COMP = "Porovnávací štýl (iba table-vertical)"
SP.TP.CONFIG.APPPROFILE = "Pole Profilu"
SP.TP.CONFIG.APPPROFILE_DV = "Záznamov na riadok v detailnom zobrazení"
SP.TP.CONFIG.APPEMOD = "Modul položiek (záznamov)"
SP.TP.CONFIG.APPEMOD_EIL = "Položky v riedku"
; SP.TP.CONFIG.APPCMOD = "Categories Module"
; SP.TP.CONFIG.APPCMOD_CIL = "Categories in line"
......@@ -16,9 +16,13 @@
; Translations are made by our translation teams. Read more at https://www.sigsiu.net/center/languages.
; SP.FMN.IS_UNTRANSLATABLE = "Untranslatable"
; SP.FM.NAME_PLACEHOLDER_ALIAS = "Auto-generate from name"
; SP.FM.FIELD_DUPLICATING = "Duplicating field(s)..."
; SP.FORCE_TPL_SECTION_UPDATE = "Otherwise click to <a href='%s'>force template update but create a new section</a> or click to <a href='%s'>force template update and update the section if already exists</a>."
; SP.FMN.IS_NUMERIC = "Numerical"
SP.FMN.IS_UNTRANSLATABLE = "Nepreložiteľné"
SP.FM.FIELD_DUPLICATING = "Duplikovanie poľa(í)"
; SP.FM.FIELD_COPYING = "Copying field(s)..."
; SP.FM.FIELD_COPIED = "Field 'var:[field]' duplicated. New fid is var:[fid]."
; SP.FM.FIELD_COPIEDTO = "Field 'var:[field]' copied to section 'var:[section]'. New fid is var:[fid]."
......@@ -892,8 +896,8 @@ SP.REQ.MYSQL_VIEW = "Vytvoriť zobrazenie"
SP.REQ.TIDY = "Tidy HTML"
SP.REQ.MYSQL_CACHE = "MySQL Query Cache"
SP.REQ.PARSE_INI = "Konfiguračné súbory analyzátora"
SP.EX.APP_ENABLED = "Aplikácia \"%s\" bola zapnutá."
SP.EX.APP_DISABLED = "Aplikácia \"%s\" bola vypnutá."
; SP.EX.APP_ENABLED = "Application '%s' has been enabled."
; SP.EX.APP_DISABLED = "Application '%s' has been disabled."
SP.EX.HEADER_NAME = "Názov aplikácie"
SP.EX.HEADER_TYPE = "Druh"
SP.EX.APPLICATION_TYPE = "aplikácia"
......@@ -909,20 +913,20 @@ SP.EX.INSTALL_APP = "Inštalovať"
SP.EX.REINSTALL_APP = "Pre-Inštalovať"
SP.EX.UPDATE_APP = "Update"
SP.PROGRESS_WORKING = "Spracovávam..."
SP.CMSEX_INSTALLED = "Rozšírenie (%s) \"%s\" bolo inštalované."
; SP.CMSEX_INSTALLED = "Extension (%s) '%s' has been installed."
SP.EX.INSTALL = "Inštalovanie aplikácie:"
SP.EX.DEL_REPO_ERROR = "Nemôžem odstrániť definíciu zdroja."
SP.FORCE_TPL_UPDATE = "Alebo stlačte <a href='%s'>vynútiť update šablóny</a>"
SP.EX.BRWOSE_NOT_INSTALLED_EXPL = "Aplikácia nieje nainštalovaná."
SP.EX.BRWOSE_INSTALLED_EXPL = "Aplikácia je inštalovaná."
SP.EX.BRWOSE_INSTALLED_UPD_EXPL = "Aplikácia je inštalovaná, ale je k dispozícii novšia verzia."
SP.LANG_INSTALL_NO_CORE = "Jazykový balíčeko bol nainštalovaný, ale chýba základný balíček pre %s"
; SP.LANG_INSTALL_NO_CORE = "The language package has been installed but there is no Joomla! core package for '%s'."
SP.LANG_INSTALLED = "Nový jazykový balíček '%s' bol nainštalovaný"
SP.EX.MODULE_TYPE = "Joomla! Modul"
SP.EX.LANGUAGE_TYPE = "Jazyk"
SP.CMS_EXT_NOT_INSTALLED = "Nemôžem nainštalovať rozšírenie"
SP.CMS_EXT_REMOVED = "Rozšírenie %s bolo odstránené"
SP.CMS_EXT_NOT_REMOVED = "Nemôžem odstrániť %s"
; SP.CMS_EXT_REMOVED = "Extension '%s' has been removed."
; SP.CMS_EXT_NOT_REMOVED = "Cannot remove extension '%s'."
SP.CMS_SOBIPRO_UPDATE_INSTALLED = "SobiPro bolo aktualizované na verziu %s"
SP.EX.SSL_VERIFY = "Prosím skontrolujte si informáciu od poskytovateľa"
SP.EX.CONNECTING_TO_REPO = "Pripájam na dátový sklad"
......
......@@ -16,6 +16,9 @@
; Translations are made by our translation teams. Read more at https://www.sigsiu.net/center/languages.
; SP.CANNOT_VALIDATE_SCHEMA_DEF_AT = "Cannot validate file '%s' against the schema definition at '%s'.\n%s"
SP.PHP_SIZE_MEMORY = "PHP memory limit: %s"
SP.PHP_UPLOAD_SIZE = "PHP upload size: %s"
SP.PHP_POST_SIZE = "PHP post size: %s"
......@@ -62,7 +65,7 @@ SP.FIELD_TEXTAREA_LIMIT = "Môžte vložiť maximálne %d znakov do poľa %s, ak
SP.INVALID_DATE_GIVEN = "Neplatný dátom."
SP.MISSING_CAT = "Kategória chýba! Pridali ste pole kategórie do sekcie?"
SP.NO_CONNECT = "Nemôžem sa pripojiť k %s. Je vyžadované aktívne pripojenie k internetu pre túto funkciu."
SP.INVALID_URL = "Vložená adresa "_QQ_"%s"_QQ_" je pravdepodobne nesprávna. "
; SP.INVALID_URL = "The given URL '%s' seems not to be a valid address."
SP.REPO_ERR = "Vyskytla sa chyba: %s"
SP.NOT_VALIDATED = "Spojenie, nemôže byť overené (chyba číslo %s). %s"
SP.SCHEME_ERR = "Vyskytla sa chyba a zdroj na %s nemôže byť pridaný. Nemôžem overiť súbor definície zdroja oproti definície schémy na %s."
......@@ -147,7 +150,6 @@ SP.CANNOT_SEARCH_DB_ERR = "Nemôžem hľadať. Db hlási: %s."
SP.CANNOT_STORE_FIELD_OPTIONS_DB_ERR = "Nemôžem uložiť nastavenia pola. Db hlási: %s."
SP.CANNOT_TRANSLATE_OBJECT = "Nemôžem preložiť objekt. %s"
SP.CANNOT_UPDATE_PLUGIN = "Nemôžem aktualizovať zásuvný modul. Chyba: %s"
SP.CANNOT_VALIDATE_SCHEMA_DEF_AT = "Nemôžem porovnať súbor '%s' s definíciou schémy na '%s'"
SP.CANNOT_VALIDATE_SSL_CERT = "Nemôžem skontrolovať SSL certifikát. %s"
SP.CANNOT_WRITE_TO_FILE_AT = "Nemôžem zapísať do súboru %s"
SP.COULD_NOT_COPY_DIRECTORY = "Nepodarilo sa skopírovať adresár %s do %s"
......
......@@ -61,7 +61,7 @@ SP.ENTRY_REQUIRED_MESSAGE = "Polia označené hviezdičkou sú povinné!"
SP.ALPHALIST_SELECT = "Výber"
SP.CATEGORY_STATUS_UNPUBLISHED = "Stav kategórie je 'nezverejnená'. Môžte vidieť tieto kategórie, pretože máte oprávnenie vidieť nezverejnené kategórie."
SP.FD.URL_ADDRESS = "URL adresa"
SP.IMAGE_UPLOADED_CROP = "Súbor \"%s\" bol nahraný. Kliknite na obrázok, pre zmenu viditeľnej časti."
; SP.IMAGE_UPLOADED_CROP = "File '%s' has been uploaded. Click on the image preview to change the visible area."
SP.IMAGE_CROP_HEADER = "Kopírovať obrázok"
SP.ITEMID_MISSING_WARN = "Zdá sa, že niektoré adresy URL nemajú Joomla! Itemid nastavené. Pravdepodobne nebola vytvorená v menu položku pre túto konkrétnu časť. Ďalšie informácie nájdete v <a href='%s' target='_blank'> dokumentácia</a>. Identifikácia objektu: %d"
SP.SH.SEARCH_TOO_MANY_RESULTS = "Vyhľadávanie našlo príliš veľa výsledkov (%d)! Iba prvých %d výsledkov bude zobrazených. Prosím zvoľte presnejšie kritéria pre presnejšie vyhľadávanie."
......@@ -97,7 +97,7 @@ SP.DL.TITLE_DAY = "Záznamy pridané var:[date]"
SP.FM.URL.COUNTER_WITH_LABEL = "var:[label] (zobrazené var:[counter] krát)"
SP.FM.URL.EDIT_CLICKS = "Zobrazené %d krát - resetovať"
SP.START_UPLOAD = "Nahrať"
SP.FILE_UPLOADED = "Súbor \"%s\" bol odoslaný."
; SP.FILE_UPLOADED = "File '%s' has been uploaded."
SP.UPLOAD_SELECT = "Zvoľte súbor"
SP.FMN.CC_SEARCH_SELECT_CAT = "Zobraziť kategóriu"
SP.JS_CALENDAR_MONTHS = "Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment