Commit 78ffabb2 authored by Sigrid Suski's avatar Sigrid Suski

Initial commit

parents
.DS_Store
.idea
\ No newline at end of file
; @package: SobiPro ACL Override Application
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2016 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
SP.ACLF_OVERRIDE_ALLOW="Povoliť prístup pre tieto skupiny"
SP.ACLF_OVERRIDE_DENY="Zakázať prístup pre tieto skupiny"
; @package: SobiPro Aggregation Field Application
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2015 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
SP.AFA_LOAD_MORE_TAGS="Nahrať Viac"
SP.AFA_JS_REMOVE_TAG_WARNING="Prajete si naozaj odstrániť túto značku obsahu? \n\nProsím uvedomte si, že po odstránení značky, bude táto značka odstránená so zoznamu, ale aj z jednotlivých záznamov.\n\nŽiadne ďalšie upozornenie nebude zobrazované pri odstraňovaní značiek obsahu!"
SP.AFA_NEW_TAGS_ALLOWED="Povoliť pridávanie nových značiek obsahu"
SP.AFA_TAGS_MANAGEMENT="Správa Značiek Obsahu"
SP.AFA_NEW_TAG="Nová Značka Obsahu"
SP.AFA_EXISTING_TAGS="Existujúca Značka Obsahu"
SP.AFA_VIEW_LEGEND="Parametre tag poľa"
SP.AFA_MAX_TAGS="Maximálne množstvo Tagov"
SP.AFA_LABEL_FOR_TAG="Štítok"
SP.AFA_ADD_NEW="pridať novú značku obsahu"
SP.AFA_DEF_VALS="Štandardné Tagy"
SP.AFA_SEP_SIGN="Znak oddeľovača"
SP.AFA_LIMIT_MSG="Tag je príliš dlhý. Maximálna dĺžka je %s znakov."
SP.AFA_TITLE_FIELD="var:[section] - Záznamov označkovaných s var:[tag]"
SP.AFA_PATH_TITLE_FIELD="Záznamov označkovaných s 'var:[tag]'"
; @package: Calendar Field Application for SobiPro Component
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2017 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team
SP.CFA_NODATE="žiaden dátum nieje nastavený"
SP.CFA_LIMITREACHED="Unix time stamp dosiahnutý!"
SP.CFA_SHOWPAST="Zadajte dátum konca"
SP.CFA_FORMAT="Formát"
SP.CFA_VIEW_LEGEND="Nastavenie Kalendára"
SP.CFA_INPUT_FORMAT_CLOCK_12="12-hodinový čas"
SP.CFA_OUTPUT_FORMAT_CUSTOM="Vlastný Formát"
SP.CFA_OUTPUT_FORMAT_DATE="Formát dátumu"
SP.CFA_TIME_OPT="Zahrnúť čas"
SP.CFA_TIME_OPT_HOURS="Hodín"
SP.CFA_TIME_OPT_MINUTES="Minút"
SP.CFA_TIME_OPT_SECONDS="Sekúnd"
SP.CFA_OUTPUT_FORMAT_DATE_TIME="Formát dátumu a času"
SP.CFA_FUNCTION="Funkcia"
SP.CFA_FUNCTION_NONE="Žiadne"
SP.CFA_FUNCTION_PUP="Dátum začiatku zobrazovania Špecifického Záznamu"
SP.CFA_FUNCTION_PDOWN="Dátum ukončenia zobrazovania Špecifického Záznamu"
SP.CFA_ALLOW_RECURENT="Povoliť spätné dátumy"
SP.CFA_ALLOW_START_END="Nastavte časové obdobie"
SP.CFA_DAY_OF_WEEK_SUNDAY="Nedeľa"
SP.CFA_DAY_OF_WEEK_MONDAY="Pondelok"
SP.CFA_DAY_OF_WEEK_TUESDAY="Utorok"
SP.CFA_DAY_OF_WEEK_WEDNESDAY="Streda"
SP.CFA_DAY_OF_WEEK_THURSDAY="Štvrtok"
SP.CFA_DAY_OF_WEEK_FRIDAY="Piatok"
SP.CFA_DAY_OF_WEEK_SATURDAY="Sobota"
SP.CFA_MONTH_JANUARY="Január"
SP.CFA_MONTH_FEBRUARY="Február"
SP.CFA_MONTH_MARCH="Marec"
SP.CFA_MONTH_APRIL="Apríľ"
SP.CFA_MONTH_MAY="Máj"
SP.CFA_MONTH_JUNE="Jún"
SP.CFA_MONTH_JULY="Júl"
SP.CFA_MONTH_AUGUST="August"
SP.CFA_MONTH_SEPTEMBER="September"
SP.CFA_MONTH_OCTOBER="Október"
SP.CFA_MONTH_NOVEMBER="November"
SP.CFA_MONTH_DECEMBER="December"
; fieldname entries in month year
SP.CFA_LISTING_BROWSER_TITLE="%s Záznamov v %s %d"
SP.CFA_LISTING_PATHWAY_TITLE="%s Záznamov v %s %d"
SP.CFA_LOADING_PROGRESS="Prosím čakajte..."
SP.CFA_OUT_DAILY="každý deň"
SP.CFA_OUT_DAILY_TIME="každý ceň v %s"
SP.CFA_OUT_DAILY_TIMEPERIOD="každý deň od %s do %s"
SP.CFA_OUT_WEEKLY="každý týždeň v %s"
SP.CFA_OUT_WEEKLY_TIME="každý týdeň v %s o %s"
SP.CFA_OUT_WEEKLY_TIMEPERIOD="každý týždeň v %s od %s do %s"
SP.CFA_OUT_WEEKLY_DURATION="každý týždeň od %s do %s"
SP.CFA_OUT_WEEKLY_DURATION_TIME="každý týždeň od %s %s do %s %s"
SP.CFA_OUT_MONTHLY="každý mesiac %s"
SP.CFA_OUT_MONTHLY_TIME="každý mesiac %s v %s"
SP.CFA_OUT_MONTHLY_TIMEPERIOD="každý mesiac %s od %s do %s"
SP.CFA_OUT_MONTHLY_DURATION="každý mesiac, medzi %s až %s"
SP.CFA_OUT_MONTHLY_DURATION_TIME="každý mesiac, medzi %s %s a %s %s"
SP.CFA_OUT_YEARLY="každý rok v %s z %s"
SP.CFA_OUT_YEARLY_TIME="ročne %s %s o %s"
SP.CFA_OUT_YEARLY_TIMEPERIOD="ročne %s z %s od %s do %s"
SP.CFA_OUT_YEARLY_DURATION="každý rok, medzi %s %s and %s %s"
SP.CFA_OUT_YEARLY_DURATION_TIME="každý rok medzi %s %s o %s a %s %s o %s"
SP.CFA_OUT_NOREPEAT_TIMEPERIOD="%s od %s do %s"
SP.CFA_OUT_NOREPEAT_DURATION="od %s do %s"
SP.CFA_MENU_TITLE="Spojiť so záznamom kalendára"
SP.CFA_MENU_ENTRY_TITLE="Kalendára"
SP.CFA_MENU_SELECT_FIELD="Vyberte pole Kalendára"
SP.CFA_MENU_ENTRY_EXPLANATION="Vytvorte odkaz na výpis Kalendára"
SP.CFA_MENU_LINK_MISSING="Najskôr prosím vyberte pole Kalendára!"
SP.CFA_START_DATE="Od:"
SP.CFA_END_DATE="Pre:"
SP.CFA_REPEAT_LABEL="Opakovať"
SP.CFA_REPEAT_NO="neopakovať"
SP.CFA_REPEAT_DAILY="opakovať denne"
SP.CFA_REPEAT_WEEKLY="opakovať týždenne"
SP.CFA_REPEAT_MONTHLY="opakovať mesačne"
SP.CFA_REPEAT_YEARLY="opakovať ročne"
; error
SP.FIELD_CAL_INVALID_DATA="Neplatný hodnota v %s"
SP.JS_CFA_TIMEONLYTITLE="Vyberte čas"
SP.JS_CFA_TIMETEXT="Čas"
SP.JS_CFA_HOURTEXT="Hodina"
SP.JS_CFA_MINUTETEXT="Minúta"
SP.JS_CFA_SECONDTEXT="Sekunda"
SP.JS_CFA_CURRENTTEXT="Teraz"
SP.JS_CFA_CLOSETEXT="Zatvoriť"
SP.JS_CFA_MONTHNAMES="['Január', 'Február', 'Marec', 'Apríl', 'Máj', 'Jún', 'Júl', 'August', 'September', 'Október', 'November', 'December']"
SP.JS_CFA_MONTHNAMESSHORT="['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Maj', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sept', 'Okt', 'Nov', 'Dec']"
SP.JS_CFA_DAYNAMES="['Nedeľa', 'Pondelok', 'Utorok', 'Streda', 'Štvrtok', 'Piatok', 'Sobota']"
SP.JS_CFA_DAYNAMESSHORT="['Ne', 'Pon', 'Ut', 'Str', 'Štv', 'Pia', 'So', 'Ne']"
SP.JS_CFA_DAYNAMESMIN="['Ne', 'Po', 'Ut', 'St', 'št', 'Pi', 'So', 'Ne']"
SP.JS_CFA_WEEKHEADER=""
SP.JS_CFA_YEARSUFFIX=""
; @version: $Id: en-GB.SpApp.collection.ini 4431 2015-04-21 15:09:45Z Sigrid Suski $
; @package: SobiPro Collection Application
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: http://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2015 Sigsiu.NET GmbH (http://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Date: 2015-04-21 17:09:45 +0200 (Tue, 21 Apr 2015) $
; $Revision: 4431 $
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
SP.COLLECTIONAPP.MENU = "Kolekcia"
SP.COLLECTIONAPP.APP_NAME = "Aplikácia Kolekcie"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_HEADER = "Nastavenia Kolekcie"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_BUTTON_LABEL = "Popis tlačítka"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_ALLOW_CONTACT = "Povoliť odoslanie e-mailu"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_ALLOW_CONTACT_REGISTERED_ONLY = "Registrovať iba užívateľa"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_TEMPLATE = "Súbor Šablóny"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_MESSAGE = "Správy Šablóny"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_BUTTON_CSS = "CSS class Tlačítka"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_BUTTON_ICON = "Ikona Tlačítka"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_SELECTED_BUTTON_CSS = "Zvolený CSS class"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LINK_LABEL = "Zoznam Štítkov Odkazov"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LINK_CSS = "CSS Class Odkazu pre Výpis"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LINK_ICON = "Zoznam Ikon Odkazov"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LINK_AUTO = "Schovať Odkaz do Aktivácie"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LINK_BUTTON = "Štýly"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LISTING = "Nastavenia Výpisu"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_CONTACT_LABEL = "Štítok Tlačítka Kontakt"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_SKIP_FIELDS="Odstrániť Polia z Výstupu"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_LISTS="Povoliť Vytvorenie Výpisu"
SP.COLLECTIONAPP.SETTINGS_SHARE_LISTS="Povoliť Výpis zdieľaní"
SP.COLLECTIONAPP.MAIN_SETTINGS="Hlavné Nastavenia"
SP.COLLECTIONAPP.LISTING_SHARE_AND_CONTACT="Zdieľanie a Kontakt"
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_INTRO_TEXT="Úvodný Text"
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_INTRO_TEXT_DEFAULT="Prezrite si moju kolekciu '{collection.title}' na {collection.url}.\n\n{collection.author}."
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_INTRO_SUBJECT="Zdieľať Subjekt"
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_INTRO_SUBJECT_DEFAULT="{user.name} chce zdieľať kolekciu s Vami!"
SP.COLLECTIONAPP.BROWSER_TITLE="Vaša Kolekcia"
SP.COLLECTIONAPP.PATHWAY_TITLE="Vaša Kolekcia"
SP.COLLECTIONAPP.FORM_YOUR_NAME = "Vaše Meno"
SP.COLLECTIONAPP.FORM_YOUR_EMAIL = "Váš E-mail"
SP.COLLECTIONAPP.FORM_MSG = "Správa"
SP.COLLECTIONAPP.FORM_SEND = "Poslať"
SP.COLLECTIONAPP.FORM_CLOSE = "Zatvoriť"
SP.COLLECTIONAPP.CONTACT_NO_ITEMS = "Prosím zvoľte záznamy, na ktoré sa má správa odoslať."
SP.COLLECTIONAPP.CONTACT_MSG_FAILED = "Prepáčte, ale správa nemôže byť odoslaná. Vyskúšajte správu odoslať neskôr, alebo kontaktujte správcu stránky."
SP.COLLECTIONAPP.CONTACT_REQUIRED_ERROR = "Prosím vyplňte všetky povinné polia."
SP.COLLECTIONAPP.CONTACT_MAIL_ERROR = "Prosím zadajte e-mailovú adresu v správnom tvare."
SP.COLLECTIONAPP.CONTACT_MAIL_SENT = "Správa pre '%s' bola odoslaná."
SP.COLLECTIONAPP.CONTACT_SENT_ERROR = "Nieje možné odoslať správe pre'%s'."
SP.COLLECTIONAPP.NEW_LIST="Vytvoriť Nový Výpis"
SP.COLLECTIONAPP.NEW_LIST_NAME="Meno Nového Výpisu"
SP.COLLECTIONAPP.ALL_COLLECTED="Všetky zozbierané záznamy"
;SP.COLLECTIONAPP.LIST_PRIVATE="'%s' je súkromná kolekcia"
;SP.COLLECTIONAPP.LIST_PUBLIC="'%s' je verejná kolekcia"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_PRIVATE="Nastaviť na Verjené"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_PUBLIC="Nastaviť na Súkromné"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_DELETE="Odstrániť Kolekciu"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_SHARE="Zdieľať Kolekciu"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_DELETE_CONFIRM="Ste si istý, že chcete odstrániť túto kolekciu?"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_DELETED="Kolekcia '%s' bola odstránená!"
SP.COLLECTIONAPP.LIST_REMOVED_FAV_BUT_ON_OTHER_LISTS="Záznam bol odstránený z favoritov, ale stále sa nachádza v jednej, alebo viacerých zoznamov kolekcií."
SP.COLLECTIONAPP.FORM_SHARE_HEADER="Zdieľať svoju kolekciu"
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_TO_EMAIL="E-mail adresa"
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_ERROR_NOT_PUBLIC="Kolekcia '%s' je súkromná, takže nemôže byť zdieľaná. Prosím nastavte najskôr zobrazenie na verejné."
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_ERROR_NOT_YOUR="Nieste majiteľom kolekcie '%s'!"
SP.COLLECTIONAPP.SHARE_GENERAL_ERROR="Vyskytla sa chyba: nieje možné zaslať e-mail!"
; @package: SobiPro Contact Form Field Application
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2015 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
SP.AFCF_TPL_NAME="Meno"
SP.AFCF_TPL_EMAIL="Emailová adresa"
SP.AFCF_TPL_PHONE="Telefónne Číslo"
SP.AFCF_TPL_RES_MSG="Napíšte správu..."
SP.AFCF_TPL_RES_NO="Počet Návštevníkov"
SP.AFCF_TPL_RES_DATE="Dátum"
SP.AFCF_TPL_RES_TITLE="Rezervácia"
SP.AFCF_SHOW_AM="Zobraziť Formulár v Obsahu "
SP.AUTO_MAN_YES="Automaticky"
SP.AUTO_MAN_NO="Manuálne"
SP.AFCF_BT_SHOW="Zobraziť"
SP.AFCF_BT_CLASS="Trieda"
SP.FMN.AFCF_MSG_TPL="Šablóna správy"
SP.AFCF_VIEW_LEGEND="Parametre Kontaktného formulára"
SP.AFCF_USGRP="Povolená užívateľská skupina"
SP.AFCF_TEMPLATE="Šablóna formulára"
SP.AFCF_BT_TXT="Titulok"
SP.AFCF_SHOW_BT="Tlačítko"
SP.AFCF_RESPONSE_MSG_FAILED="Ospravedlňujeme sa, ale správa nemôže byť odoslaná. Ohláste to administrátorovi, alebo to skúste neskôr."
SP.AFCF_RESPONSE_REQUIRED_ERROR="Prosím vyplňte všetky povinné polia. "
SP.AFCF_RESPONSE_MAIL_ERROR="Prosím vložte platnú e-mailovú adresu."
; Templates
SP.AFCF_TPL_REPORT_TITLE="Nahláste záznam."
SP.AFCF_TPL_CONTACT_TITLE="Kontaktujte autora."
SP.AFCF_TPL_CLAIM_TITLE="Nárokujte si tento záznam."
SP.AFCF_TPL_YOUR_PHONE="Vaše telefónne číslo."
SP.AFCF_TPL_YOUR_NAME="Vaše meno"
SP.AFCF_TPL_YOUR_EMAIL="Vaša e-mail adresa"
SP.AFCF_TPL_REASON="Dôvod"
SP.AFCF_TPL_REASON_SPAM="Spam"
SP.AFCF_TPL_REASON_BROKEN_LINK="Nefunkčné linky"
SP.AFCF_TPL_REASON_WRONG="Nesprávne informácie"
SP.AFCF_TPL_REASON_CAT="Záznam je v nesprávnej kategórii"
SP.AFCF_TPL_REASON_OTHER="Iné (prosím popíšte nižšie)"
SP.AFCF_TPL_REPORT="Vaša správa"
SP.AFCF_TPL_SEND_FORM="Poslať"
SP.AFCF_TPL_CLOSE_FORM="Zatvoriť"
SP.AFCF_RESPONSE_MAIL_SENT="Správa bola odoslaná. Ďakujeme."
SP.AFCF_TPL_MSG="Vaša správa"
; @package: Coupon Field Application for SobiPro Component
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2016 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://wwww.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
SP.CCF.HEADER_COUPON_CODE="Kód"
SP.CCF.HEADER_COUPON_CREATED="Vytvorené"
SP.CCF.HEADER_COUPON_DAYS="Dní"
SP.CCF.HEADER_COUPON_DELETE="Odstrániť"
SP.CCF.HEADER_DISCOUNT="Zľava %"
SP.CCF.HEADER_FROM="Platné od"
SP.CCF.HEADER_UNTIL="Platné do"
SP.CCF.HEADER_MULTIPLE="Viacnásobné použitie"
SP.CCF.FMN.FIELD_CODES="Kód Kupónu"
SP.CCF.FMN.COUPON_CODE="Kód"
SP.CCF.FMN.COUPON_CODE_EXPL="Nechajte prázdne pre autogenerovanie"
SP.CCF.FMN.COUPON_DAYS="Počet dní"
SP.CCF.FMN.COUPON_MULTIPLE="Viacnásobné použitie"
SP.CCF.FMN.COUPON_GENERATE="Generovať Kupón"
SP.CCF.FMN.COUPON_NEWCODE="Vytvoriť Kupón"
SP.CCF.FMN.COUPON_DISCOUNT="Zľava"
SP.CCF.FMN.DISCOUNT_DESCRIPTION="Názov zľavy"
SP.CCF.PAYMENT_DISCOUNT="Zľava"
SP.CCF.PAYMENT_DISCOUNT_SUM="Hodnota"
SP.CCF.COUPON_DAYS_SUMMARY="Kód Kupónu %s použitý. Predĺžené o %d dní."
SP.CCF.COUPON_DAYS_SUMMARY2="Kód Kupónu %s bol použitý. %s zľava bola pridaná."
SP.CCF.COUPON_ERR_NOT_ENOUGH_DATA="Musíte zadať buď počet dní, alebo hodnotu zľavy."
SP.CCF.COUPON_ERR_OVER_100="MNie je možné pridať zľavu vyššiu ako 100%."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_DOES_NOT_EXISTS="Kupón %s neexistuje."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_HAS_BEEN_ALREADY_USED="Kupón %s už bol použitý."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_HAS_EXPIRED="Platnosť Kupónu %s už vypršala."
SP.CCF.COUPON_ERR_COUPON_IS_INVALID="Kupón %s je chybný."
SP.CCF.COUPON_ERR_JS_FIELD_NOT_EXISTS="Pole zatiaľ neexistuje. Najskôr pole uložte."
; @package: Disqus Integration for SobiPro Component
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2017 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
SP.DISA.MENU_DISQUS="Integrácia Disqus"
SP.DISA.CONFIG_TITLE="Konfigurácia Disqus"
SP.DISA.CONFIG_SETTINGS="Nastavenia Disqus"
SP.DISA.CONFIG_NAME="Skrátené meno stránky"
SP.DISA.DESCRIPTION="Táto aplikácia integruje komentovanie pomocou <a href=\"http://disqus.com/\">Disqus</a> do SobiPro komponentu.<br/>Pre zobrazenie komentárov a detailov komentára, prosím vložte tento kód do Vášho súboru šablóny, pre detailné zobrazenie záznamu:<pre><b>&lt;</b><b><span style='color:#000080;'>xsl:value-of</span></b><span style='color:#006e28;'> select=</span><span style='color:#008080;'>"_QQ_"disqus"_QQ_"</span><span style='color:#006e28;'> disable-output-escaping=</span><span style='color:#800000;'>"_QQ_"yes"_QQ_"</span><span style='color:#006e28;'> </span><b>/&gt;</b></pre>Pre zobrazenie počtu komentárov pre záznam vo vCard, pridajte tento kód do Vášho súboru šablóny pre vCard:<pre><b>&lt;</b><b><span style='color:#000080;'>xsl:value-of</span></b><span style='color:#006e28;'> select=</span><span style='color:#008080;'>"_QQ_"disqus"_QQ_"</span><span style='color:#006e28;'> disable-output-escaping=</span><span style='color:#800000;'>"_QQ_"yes"_QQ_"</span><span style='color:#006e28;'> </span><b>/&gt;</b></pre>"
; @package: SobiPro Download Field Application
;
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
;
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2016 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
;
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team
SP.DWLA.FM.DISPLAY_AS_ICON="Ikona"
SP.DWLA.FM.DISPLAY_AS_FILENAME="Názov súboru"
SP.DWLA.FM.DOWNICON="Ikona"
SP.DWLA.FM.DOWNBTN="Štýl tlačítka"
SP.DWLA_FE_DOWNLOAD="Stiahnuť"
SP.DWLA_FILE_SETTINGS="Nastavenia pre súbor"
SP.DWLA_FILE_SIZE_UNIT="Jednotka veľkosti súboru"
SP.DWLA_FILE_UPLOAD_PATH="Cesta pre nahrávanie"
SP.TB.LICENCES="Licencia"
SP.DWLA_LICENCES_MANAGER="Správca licencií"
SP.DWLA_LICENCE_EDIT="Úprava licencii"
SP.DWLA_LICENCES_FIELDSET="Licencie"
SP.DWLA_FE_DWN_LIC_HEAD="Licenčné dojednanie"
SP.DWLA_FE_AGREE_AND_GET_FILE="Súhlasím a stiahnuť '%s'"
SP.DWLA_FE_ERR_CONFIRM_LIC="Licencia, musí byť potvrdená!"
SP.DWLA_FE_ERR_NO_PERMS="Nedostatočné prístupové práva pre stiahnutie tohto súboru."
SP.DWLA_FE_ERR_MD5_CHECKSUM="MD5 kontrolný súčet súboru "_QQ_"%s"_QQ_" nezodpovedá uloženému kontrolnému súčtu."
SP.DWLA_FE_ERR_SHA1_CHECKSUM="SHA1 kontrolný súčet súboru '%s' nezodpovedá kontrolnému súčtu uloženého súboru."
SP.DWLA_FE_ERR_NO_FILE="Súbor '%s' neexistuje!"
SP.DWLA_FE_FLD_EDIT_FILENAME="Aktuálny súbor:"
SP.DWLA_FE_FLD_EDIT_FILESIZE="Veľkosť súboru:"
SP.DWLA_FE_FLD_EDIT_DELETE="Odstrániť aktuálny súbor"
SP.DWLA_FE_FLD_EDIT_ACL="Prosím zvoľte, kto môže stiahnuť aktuálny súbor:"
SP.DWLA_FE_FLD_EDIT_ACL_VISITOR="Návštevník"
SP.DWLA_FE_FLD_EDIT_LICENSE="Zvoľte licenciu:"
SP.DWLA_FE_ERR_UPL_WRONG_TYPE="Pokúšate sa nahrať nepodporovaný typ súboru '%s'."
SP.DWLA_FE_ERR_UPL_TOO_LARGE="Nahrávaný súbor je príliš veľký. Povolená veľkosť súboru je %s kB."
SP.DWLA_FE_DWN_ACCEPT_LIC="Súhlasím s licenčnými podmienkami"
SP.DWLA_FE_DWN_DECLINE_LIC="Nesúhlasím"
SP.DWLA_FE_DWN_GET_FILE="Stiahnuť '%s'"
SP.DWLA_FE_DWN_LIC_TITLE="%s - Potvrdenie licencie"
SP.DWLA_FE_ERR_CANNOT_CREATE_PATH="Nemôžem vytvoriť cestu k súboru."
SP.JS.DWLA_FE_DWN_NO_PERMS="[JS]Prepáčte, ale nemáte právo stiahnuť tento súbor."
SP.DWLA_NO_UPLOAD_PERMS="Nemáte právo pre nahratie súboru"
SP.DWLA.FM.PARAMS="Špecifické parametre pre Pole Download "
SP.DWLA.FM.ALLOW_ACL="Môže zvoliť Autor"
SP.DWLA.FM.PERMS="Oprávnenia"
SP.DWLA.FM.PERMS_UPLOADERS="Nahrať súbor"
SP.DWLA.FM.PERMS_DOWNLOADERS="Stiahnuť Súbor"
SP.DWNL.FM.ENABLE_LICENSES="Môže zvoliť Autor"
SP.DWLA.FM.AVAILABLE_LICENSES="Dostupné licencie"
SP.DWLA.FM.ALLOWED_FILE_EXTS="Dovolené typy súborov"
SP.DWLA.FM.ALLOWED_FILE_EXTS_EXPL="Vložte typy súborov, oddelené čiarkov"
SP.DWLA.FM.LICENSE_TITLE="Názov licencie"
SP.DWLA.FM.LICENSE_CONDITIONS="Licenčné ujednania"
SP.DWLA.FM.SAVE_LIC_BT="Uložiť licenciu"
SP.DWLA.FM.ADD_LIC_BT="Pridať novú licenciu"
SP.DWLA.FM.LICENSE_DEL="Zmazať"
SP.DWNA.FM.LIMIT_HIGHER_THAN_PHP="'Max File Size' je väčšie ako 'upload_max_filesize' v PHP nastavení - toto nastavenie nesmie prekročiť PHP nastavenia."
SP.JS.DWLA_NEW_LICENSE_WARN="[JS]Pridali ste novú, alebo modifikovanú licenciu. Pre zobrazenie zmien, musíte obnoviť stránku.\nStlačte OK."
SP.JS.DWLA_DEL_LICENSE_WARN="[JS]Ste si istý, že chcete odstrániť túto licenciu?"
SP.DWLA.FM.DISPLAY_AS="Zobraziť"
SP.DWLA.FM.DISPLAY_AS_IMAGE="Obrázok"
SP.DWLA.FM.DISPLAY_AS_TEXT="Text"
SP.DWNL.FM.EDIT_ICON="Súbor obrázku"
; @package: Expiration Application for SobiPro Component
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2017 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team
SP.EXPAPP.OPTIONS="Možnosti Ladenia"
SP.EXPAPP.CONT="Kontrolovať nepretržite"
SP.EXAPP.APP_TITLE="Aplikácia Expiration"
SP.EXAPP.RENEWALS_SETTINGS="Nastavenia Aplikácie Expiration"
SP.EXPAPP.MENU_IM="Nastavenia Aplikácie Expiration"
SP.EXPAPP.REMINDERS="Správa Pripomenutia"
SP.EXPAPP.FIRST_REMINDER="Poslať Prvé Pripomenutie"
SP.EXPAPP.SECOND_REMINDER="Poslať Druhé Pripomenutie"
SP.EXPAPP.THIRD_REMINDER="Poslať Poslednú Správu"
SP.EXPAPP.DAYS_BEFORE="dní pred"
SP.EXPAPP.DAYS_AFTER="dní po"
SP.EXPAPP.DISCOUNT_HEADER="Zľava"
SP.EXPAPP.DISCOUNT_ENABLED="Zapnúť Zľavu"
SP.EXPAPP.DISCOUNT_AMOUNT="Hodnota Zľavy"
SP.EXPAPP.THANK_YOU_FOR_RENEWING_FREE="Ďakujeme za Obnovenie Vašeho záznamu. Váš záznam bude zobrazovaný do %s."
SP.EXPAPP.THANK_YOU_FOR_RENEWING_PAID="Ďakujeme za Obnovenie Vášho záznamu. Po zaznamenaní platby, predĺžime dobu zobrazovania záznamu do %s. Obnovili ste nasledujúce položky:"
SP.EXPAPP.RENEWAL_HAS_BEEN_REQUESTED="Užívateľ %s požiadal o Obnovu zobrazovania záznamu na %s. Chcete <a href=\"%s\">akceptovať</a> toto Obnovenie? Ak to akceptujete, Váš záznam bude zobrazovaný do %s."
SP.EXPAPP.RENEWAL_HAS_BEEN_GRANTED="Ďakujeme, záznam bol Obnovený a bude zobrazovaný do %s"
SP.HISTORY_CHANGE_TYPE_RENEWAL_REQUEST="Bolo zažiadané o obnovu."
SP.HISTORY_CHANGE_TYPE_RENEWED="Záznam obnovený."
SP.NOTA.TRIGGER_GRP_APPEXPIRATION="Správa Vypršania"
SP.NOTA.TRIGGER_BEFORE_EXPIRE_FIRST_AUTHOR="Prvá Pripomienka pre Autora"
SP.NOTA.TRIGGER_BEFORE_EXPIRE_FIRST_AUTHOR_EXPL="Prvá správa pre autora, pred vypršaním zobrazovania záznamu."
SP.NOTA.TRIGGER_BEFORE_EXPIRE_FIRST_ADMIN="Prvá pripomienka pre Administrátora"
SP.NOTA.TRIGGER_BEFORE_EXPIRE_FIRST_ADMIN_EXPL="Prvá správa pre Administrátora, pred vypršaním zobrazovania."
SP.NOTA.TRIGGER_BEFORE_EXPIRE_SECOND_AUTHOR="Druhá pripomienka pre Autora"
SP.NOTA.TRIGGER_BEFORE_EXPIRE_SECOND_AUTHOR_EXPL="Druhá správa pre Autora pred vypršaním zobrazovania."
SP.NOTA.TRIGGER_BEFORE_EXPIRE_SECOND_ADMIN="Druhá pripomienka pre Administrátora"
SP.NOTA.TRIGGER_BEFORE_EXPIRE_SECOND_ADMIN_EXPL="Druhá správa pre Administrátora, pred vypršaním zobrazovania."
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_EXPIRE_AUTHOR="Posledná správa pre Autora"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_EXPIRE_AUTHOR_EXPL="Správa pre Autora o vypršaní zobrazovania záznamu."
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_EXPIRE_ADMIN="Posledná správa pre Administrátora"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_EXPIRE_ADMIN_EXPL="Správa pre Administrátora o vypršaní záznamu."
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_RENEWAL_AUTHOR="Záznam Obnovený - pre Autora"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_RENEWAL_AUTHOR_EXPL="Správa pre Autora po Obnovení zobrazovania záznamu"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_RENEWAL_ADMIN="Záznam Obnovený - pre Administrátora"
SP.NOTA.TRIGGER_AFTER_RENEWAL_ADMIN_EXPL="Správa pre Administrátora po Obnovení zobrazovania záznamu"
SP.NOTA.TRIGGER_REQUESTED_RENEWAL_AUTHOR="Žiadosť Obnovenia - pre Autora"
SP.NOTA.TRIGGER_REQUESTED_RENEWAL_AUTHOR_EXPL="Správa pre Autora pre jeho potvrdenie Obnovenia"
SP.NOTA.TRIGGER_REQUESTED_RENEWAL_ADMIN="Žiadosť Obnovenia - pre Administrátora"
SP.NOTA.TRIGGER_REQUESTED_RENEWAL_ADMIN_EXPL="Informačná správa pre Administrátora o Obnovení zobrazovania Záznamu;"
; @package: Favoured Search Application for SobiPro Component
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2018 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team
; SP.FSAPP.APP_TITLE="Favoured Search Configuration"
; SP.FSAPP.SETTINGS="Favoured Search Configuration"
; SP.FSAPP.MENU="Favoured Search Configuration"
; SP.FSAPP.FIELDSET="Favoured Field"
; SP.FSAPP.FID="Field name"
; SP.FSAPP.OPTION="Option name"
; @package: Gallery Field Application for SobiPro Component
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2017 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://wwww.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
SP.GFA_UPLOAD_FILE="Pridať obrázok..."
SP.GFA_INPUT_TITLE="Nadpis"
SP.GFA_INPUT_DESC="Popis"
SP.GFA_INPUT_MB="MB"
SP.GFA_INPUT_MAX_FILES="Počet obrázkov"
SP.GFA_CAMERA_TYPE="Typ fotoaparátu"
SP.GFA_EXPOSURE="Expozícia"
SP.GFA_ISO_SPEED="ISO rýchlosť"
SP.GFA_FOCAL_LENGTH="Ohnisková vzdialenosť"
SP.GFA_DATE_TAKEN="Dátum zhotovenia"
SP.GFA_PLACE_TAKEN="Miesto zhotovenia"
SP.GFA_LATITUDE="Latitude"
SP.GFA_LONGITUDE="Longitude"
SP.GFA_SEE_PLACE_TAKEN="Zobraziť na mape Google"
SP.FMN.GFA_VCARD="Nastavenia vCard"
SP.FMN.GFA_NUMBER_OF_PICS_IN_VCARD="Počet náhľadov"
SP.FMN.GFA_DETAILS="Nastavenia podrobností zobrazenia"
SP.FMN.GFA_PRIMARY_PICTURE="Hlavný obrázok"
SP.FMN.GFA_IMAGE_CLASS="Class obrázoku"
SP.FMN.GFA_SHARING="Zdieľanie"
SP.FMN.GFA_SHARE_BUTTONS="Tlačidlá"
SP.FMN.GFA_SHARE_BUTTONS_TWITTER="Twitter"
SP.FMN.GFA_SHARE_BUTTONS_FACEBOOK="Facebook"
SP.FMN.GFA_SHARE_BUTTONS_PINTEREST="Pinterest"
SP.FMN.GFA_SHARE_BUTTONS_DOWNLOAD="Stiahnuť"
SP.FMN.GFA_EXIF="EXIF Data"
SP.FMN.GFA_EXTRACT_EXIF="Vlastnosti"
SP.FMN.GFA_EXIF_TO_GALLERY="Predať do galérie"
SP.FMN.GFA_SINGLEIMAGE="Zobraziť jediný obrázok"
SP.FMN.GFA_SHAREBTN="Tlačidlo zdieľania"
SP.GFA.REDIRECT_YES="V galérii"
SP.GFA.REDIRECT_NO="Na stránke"
SP.GFA.MAX_FILES_MSG="Môžte pridať, maximálne %d obrázkov."
SP.GFA.FILE_NOT_UPLOADED="Súbor %s nemôže byť nahraný. Prosím, skontrolujte zobrazenú chybovú správu a odstránte to, ak je to nutné."
; @version: $Id: en-GB.SpApp.geomap.ini 4276 2014-08-04 14:11:16Z Sigrid Suski $
; @package: SobiPro SP-GeoMap Field Application
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: http://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2014 Sigsiu.NET GmbH (http://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and http://sobipro.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Date: 2014-08-04 16:11:16 +0200 (Mo, 04 Aug 2014) $
; $Revision: 4276 $
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
SP.GMFA_MAP_WIDTH="Šírka"
SP.GMFA_MAP_HEIGHT="Výška"
SP.GMFA_MAP_GG_URL="Google URL"
SP.GMFA_MAP_WIDTH_HEIGHT_UNIT="Jednotky Rozmeru"
SP.PERCENT_PIXELS_YES="px"
SP.PERCENT_PIXELS_NO="%"
SP.GMFA_FORM_LOCATE_BTN="Nájdi Ma"
SP.GMFA_SEARCH_FROM_MY_LOCATION="Formulár lokalizácie"
SP.GMFA_SEARCH_FROM_MY_LOCATION_PLACEHOLDER="Zadať adresu"
SP.GMFA_SEARCH_OR_LOCATE="alebo"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE="Vzdialenosť %d %s"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE_TITLE="%s - Vzdialenosť %d %s"
SP.GMFA_SEARCH_AUTOCOMPLETE="Auto-dokončovanie"
SP.GMFA_GEO_PROVIDER="Poskytovateľ Služby"
SP.GMFA_SEARCH_PROVIDER_SETTINGS="Nastavenia Poskytovateľa"
SP.GMFA_SEARCH_SCRIPT_URL="Script URL"
SP.GMFA_SEARCH_API_KEY="API Key"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE_UNIT="Jednotky Vzdialenosti"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE_UNIT_MI="míle"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE_UNIT_KM="kilometre"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE_AUTO="Pridať Vzdialenosť do Názvu"
SP.GMFA_SEARCH_MAP_SETTINGS="Nastavenia Mapy"
SP.GMFA_SEARCH_PROX_SETTINGS="Nastavenie Vzdialenostného Vyhľadávania "
SP.GMFA_SEARCH_MULTIPLE_RESULTS="Prosím zvoľte jednu z doporučovaných polôh na mape."
SP.GMFA_JS_REWRITE_ADJ_CONFIRM="[JS]Chcete nastaviť koordináty pre zvolenú adresu?"
SP.GMFA_FORM_LATITUDE="Latitude"
SP.GMFA_FORM_LONGITUDE="Longitude"
SP.GMFA_VIEW_LEGEND="Geo Map"
SP.GMFA_MAP_WH="Šírka a výška mapy"
SP.GMFA_ZOOM_LEVEL="Úroveň zoomu"
SP.GMFA_AVAILABLE_VIEWS="Dostupné pohľady"
SP.GMFA_VIEWS_SATELLITE="Satelitný"
SP.GMFA_VIEWS_HYBRID="Zmiešaný"
SP.GMFA_VIEWS_ROADMAP="Mapa ciest"
SP.GMFA_VIEWS_TERRAIN="Terén"
SP.GMFA_MAP_OPTIONS="Možnosti mapy"
SP.GMFA_PAN_CONTROL="Ovládanie"
SP.GMFA_ZOOM_CONTROL="Ovládanie zoom"
SP.GMFA_MAP_TYPE_CONTROL="Prepínanie typu kontroly"
SP.GMFA_SCALE_CONTROL="Zobrazenie stupnice"
SP.GMFA_STREET_VIEW_CONTROL="Zobrazenie ulíc"
SP.GMFA_OVERVIEW_MAP_CONTROL="Ovládanie zobrazovania mapy"
SP.GMFA_EDIT_LEGEND="Geo Map"
SP.GMFA_DETERMINE_LOCATION="Určiť miesto"
SP.GMFA_START_POINT_COORDINATES="Východzie koordináty"
SP.GMFA_DEFAULT_VIEW="Základné zobrazenie"
SP.GMFA_ADDRESS_FIELDS="Polia adresy"
SP.GMFA_ADD_META="Pridať koordináty do Meta Dát"