Commit 8a5c9cde authored by Sigrid Suski's avatar Sigrid Suski

update

parent 3c0fba5c
......@@ -5,21 +5,20 @@
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2018 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; See https://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team
; SP.FSAPP.APP_TITLE="Favoured Search Configuration"
; SP.FSAPP.SETTINGS="Favoured Search Configuration"
; SP.FSAPP.MENU="Favoured Search Configuration"
; SP.FSAPP.FIELDSET="Favoured Field"
; SP.FSAPP.FID="Field name"
; SP.FSAPP.OPTION="Option name"
SP.FSAPP.APP_TITLE = "Obľúbené nastavenie vyhľadávania"
SP.FSAPP.SETTINGS = "Obľúbené nastavenie vyhľadávania"
SP.FSAPP.MENU = "Obľúbené nastavenie vyhľadávania"
SP.FSAPP.FIELDSET = "Pole Obľúbené"
SP.FSAPP.FID = "Názov poľa"
SP.FSAPP.OPTION = "Názov voľby"
......@@ -5,52 +5,60 @@
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2017 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://wwww.sigsiu.net/licenses.
; See https://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://wwww.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
SP.GFA_UPLOAD_FILE="Pridať obrázok..."
SP.GFA_INPUT_TITLE="Nadpis"
SP.GFA_INPUT_DESC="Popis"
SP.GFA_INPUT_MB="MB"
SP.GFA_INPUT_MAX_FILES="Počet obrázkov"
SP.GFA_CAMERA_TYPE="Typ fotoaparátu"
SP.GFA_EXPOSURE="Expozícia"
SP.GFA_ISO_SPEED="ISO rýchlosť"
SP.GFA_FOCAL_LENGTH="Ohnisková vzdialenosť"
SP.GFA_DATE_TAKEN="Dátum zhotovenia"
SP.GFA_PLACE_TAKEN="Miesto zhotovenia"
SP.GFA_LATITUDE="Latitude"
SP.GFA_LONGITUDE="Longitude"
SP.GFA_SEE_PLACE_TAKEN="Zobraziť na mape Google"
SP.FMN.GFA_VCARD="Nastavenia vCard"
SP.FMN.GFA_NUMBER_OF_PICS_IN_VCARD="Počet náhľadov"
SP.FMN.GFA_DETAILS="Nastavenia podrobností zobrazenia"
SP.FMN.GFA_PRIMARY_PICTURE="Hlavný obrázok"
SP.FMN.GFA_IMAGE_CLASS="Class obrázoku"
SP.FMN.GFA_SHARING="Zdieľanie"
SP.FMN.GFA_SHARE_BUTTONS="Tlačidlá"
SP.FMN.GFA_SHARE_BUTTONS_TWITTER="Twitter"
SP.FMN.GFA_SHARE_BUTTONS_FACEBOOK="Facebook"
SP.FMN.GFA_SHARE_BUTTONS_PINTEREST="Pinterest"
SP.FMN.GFA_SHARE_BUTTONS_DOWNLOAD="Stiahnuť"
SP.FMN.GFA_EXIF="EXIF Data"
SP.FMN.GFA_EXTRACT_EXIF="Vlastnosti"
SP.FMN.GFA_EXIF_TO_GALLERY="Predať do galérie"
SP.FMN.GFA_SINGLEIMAGE="Zobraziť jediný obrázok"
SP.FMN.GFA_SHAREBTN="Tlačidlo zdieľania"
SP.GFA.REDIRECT_YES="V galérii"
SP.GFA.REDIRECT_NO="Na stránke"
SP.GFA.MAX_FILES_MSG="Môžte pridať, maximálne %d obrázkov."
SP.GFA.FILE_NOT_UPLOADED="Súbor %s nemôže byť nahraný. Prosím, skontrolujte zobrazenú chybovú správu a odstránte to, ak je to nutné."
; $Author: SobiPro Translation Team
SP.FMN.GFA_CREATE_LARGE = "Vytvoriť veľký obrázok"
SP.FM.GFA.PHP_SETTINGS = "Zobraziť PHP nstavenia"
SP.FM.GFA.PHP_WARNINGS = "Zobraziť PHP varovania"
SP.FMN.GFA_SHARE_DOWNLOAD_IMG = "Stiahnuť obrázok"
SP.FMN.GFA_SHARE_DOWNLOAD_ORI = "Originálny obrázok"
SP.FMN.GFA_SHARE_DOWNLOAD_LARGE = "Veľký obrázok"
SP.FMN.GFA_SHARE_DOWNLOAD_THUMB = "Náľadový obrázok"
SP.FMN.GFA_SHOW_GPS = "Zobraziť GPS dáta"
SP.GFA_UPLOAD_FILE = "Pridať obrázok...Pridať obrázok..."
SP.GFA_INPUT_TITLE = "Nadpis"
SP.GFA_INPUT_DESC = "Popis"
SP.GFA_INPUT_MB = "MB"
SP.GFA_INPUT_MAX_FILES = "Počet obrázkov"
SP.GFA_CAMERA_TYPE = "Typ fotoaparátu"
SP.GFA_EXPOSURE = "Expozícia"
SP.GFA_ISO_SPEED = "ISO rýchlosť"
SP.GFA_FOCAL_LENGTH = "Ohnisková vzdialenosť"
SP.GFA_DATE_TAKEN = "Dátum zhotovenia"
SP.GFA_PLACE_TAKEN = "Miesto zhotovenia"
SP.GFA_LATITUDE = "Latitude"
SP.GFA_LONGITUDE = "Longitude"
SP.GFA_SEE_PLACE_TAKEN = "Zobraziť na mape Google"
SP.FMN.GFA_VCARD = "Nastavenia vCard"
SP.FMN.GFA_NUMBER_OF_PICS_IN_VCARD = "Počet náhľadov"
SP.FMN.GFA_DETAILS = "Nastavenia podrobností zobrazenia"
SP.FMN.GFA_PRIMARY_PICTURE = "Hlavný obrázok"
SP.FMN.GFA_IMAGE_CLASS = "Class obrázoku"
SP.FMN.GFA_SHARING = "Zdieľanie"
SP.FMN.GFA_SHARE_BUTTONS = "Tlačidlá"
SP.FMN.GFA_SHARE_BUTTONS_TWITTER = "Twitter"
SP.FMN.GFA_SHARE_BUTTONS_FACEBOOK = "Facebook"
SP.FMN.GFA_SHARE_BUTTONS_PINTEREST = "Pinterest"
SP.FMN.GFA_SHARE_BUTTONS_DOWNLOAD = "Stiahnuť"
SP.FMN.GFA_EXIF = "EXIF Data"
SP.FMN.GFA_EXTRACT_EXIF = "Vlastnosti"
SP.FMN.GFA_EXIF_TO_GALLERY = "Predať do galérie"
SP.FMN.GFA_SINGLEIMAGE = "Zobraziť jediný obrázok"
SP.FMN.GFA_SHAREBTN = "Tlačidlo zdieľania"
SP.GFA.REDIRECT_YES = "V galérii"
SP.GFA.REDIRECT_NO = "Na stránke"
SP.GFA.MAX_FILES_MSG = "Môžte pridať, maximálne %d obrázkov."
SP.GFA.FILE_NOT_UPLOADED = "Súbor %s nemôže byť nahraný. Prosím, skontrolujte zobrazenú chybovú správu a odstránte to, ak je to nutné."
; @version: $Id: en-GB.SpApp.geomap.ini 4276 2014-08-04 14:11:16Z Sigrid Suski $
; @package: SobiPro SP-GeoMap Field Application
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: http://www.Sigsiu.NET
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2014 Sigsiu.NET GmbH (http://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and http://sobipro.sigsiu.net/licenses.
; See https://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Date: 2014-08-04 16:11:16 +0200 (Mo, 04 Aug 2014) $
; $Revision: 4276 $
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
; $Author: SobiPro Translation Team
SP.GMFA_SEARCH_MAX_VALUE ="Max float vzdialenosť"
SP.GMFA_SEARCH_RADIUS = "S rádiusom"
SP.GMFA_SEARCH_RADIUSLIMIT = "Limit"
SP.GMFA_SEARCHORDER_BYDISTANCE = "so vzdialenosťou"
SP.GMFA_SEARCHMETHOD = "Metóda"
SP.RADIUS_YES = "Rádius hľadania"
SP.RADIUS_NO = "Proximity hľadanie"
SP.GMFA_MAP_WIDTH="Šírka"
SP.GMFA_MAP_HEIGHT="Výška"
SP.GMFA_MAP_GG_URL="Google URL"
SP.GMFA_MAP_WIDTH_HEIGHT_UNIT="Jednotky Rozmeru"
SP.PERCENT_PIXELS_YES="px"
SP.PERCENT_PIXELS_NO="%"
SP.GMFA_FORM_LOCATE_BTN="Nájdi Ma"
SP.GMFA_SEARCH_FROM_MY_LOCATION="Formulár lokalizácie"
SP.GMFA_SEARCH_FROM_MY_LOCATION_PLACEHOLDER="Zadať adresu"
SP.GMFA_SEARCH_OR_LOCATE="alebo"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE="Vzdialenosť %d %s"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE_TITLE="%s - Vzdialenosť %d %s"
SP.GMFA_SEARCH_AUTOCOMPLETE="Auto-dokončovanie"
SP.GMFA_GEO_PROVIDER="Poskytovateľ Služby"
SP.GMFA_SEARCH_PROVIDER_SETTINGS="Nastavenia Poskytovateľa"
SP.GMFA_SEARCH_SCRIPT_URL="Script URL"
SP.GMFA_SEARCH_API_KEY="API Key"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE_UNIT="Jednotky Vzdialenosti"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE_UNIT_MI="míle"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE_UNIT_KM="kilometre"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE_AUTO="Pridať Vzdialenosť do Názvu"
SP.GMFA_SEARCH_MAP_SETTINGS="Nastavenia Mapy"
SP.GMFA_SEARCH_PROX_SETTINGS="Nastavenie Vzdialenostného Vyhľadávania "
SP.GMFA_SEARCH_MULTIPLE_RESULTS="Prosím zvoľte jednu z doporučovaných polôh na mape."
SP.GMFA_MAP_SCROLL_CONTROL = "Priblíženie rolovacím kolieskom"
SP.GMFA_GESTUREHANDLING = "Ovládanie gestami"
SP.GMFA_GESTUREHANDLING_YES = "áno"
SP.GMFA_GESTUREHANDLING_NO = "ni"
SP.GMFA_GESTUREHANDLING_AUTO = "auto"
SP.GMFA_GESTUREHANDLING_NONE = "nie"
SP.GMFA_GESTUREHANDLING_COOP = "obchodná spoločnosť"
SP.GMFA_GESTUREHANDLING_GREEDY = "roztiehnuty"
SP.GMFA_ROTATE_CONTROL = "Ovládanie otáčania"
SP.GMFA_FULLSCREEN_CONTROL = "Ovládanie na celú obrazovku"
SP.GMFA_JS_REWRITE_ADJ_CONFIRM="[JS]Chcete nastaviť koordináty pre zvolenú adresu?"
SP.GMFA_FORM_LATITUDE="Latitude"
SP.GMFA_FORM_LONGITUDE="Longitude"
SP.GMFA_MAP_GG_API = "Google API key"
SP.GMFA_JS_REWRITE_ADJ_WOSSL = "[JS]Bez protokolu HTTPS geo-location nemusí fungovať."
SP.GMFA_JS_REWRITE_ADJ_NOFIELDS = "[JS]Žiadne pole, z polí mapy, nebolo nastavené na lokalizáciu adresy!"
SP.GMFA_VIEW_LEGEND="Geo Map"
SP.GMFA_MAP_WH="Šírka a výška mapy"
SP.GMFA_ZOOM_LEVEL="Úroveň zoomu"
SP.GMFA_AVAILABLE_VIEWS="Dostupné pohľady"
SP.GMFA_VIEWS_SATELLITE="Satelitný"
SP.GMFA_VIEWS_HYBRID="Zmiešaný"
SP.GMFA_VIEWS_ROADMAP="Mapa ciest"
SP.GMFA_VIEWS_TERRAIN="Terén"
SP.GMFA_MAP_OPTIONS="Možnosti mapy"
SP.GMFA_PAN_CONTROL="Ovládanie"
SP.GMFA_ZOOM_CONTROL="Ovládanie zoom"
SP.GMFA_MAP_TYPE_CONTROL="Prepínanie typu kontroly"
SP.GMFA_SCALE_CONTROL="Zobrazenie stupnice"
SP.GMFA_STREET_VIEW_CONTROL="Zobrazenie ulíc"
SP.GMFA_OVERVIEW_MAP_CONTROL="Ovládanie zobrazovania mapy"
SP.GMFA_EDIT_LEGEND="Geo Map"
SP.GMFA_DETERMINE_LOCATION="Určiť miesto"
SP.GMFA_START_POINT_COORDINATES="Východzie koordináty"
SP.GMFA_DEFAULT_VIEW="Základné zobrazenie"
SP.GMFA_ADDRESS_FIELDS="Polia adresy"
SP.GMFA_ADD_META="Pridať koordináty do Meta Dát"
SP.GMFA_MAP_WIDTH = "Šírka"
SP.GMFA_MAP_HEIGHT = "Výška"
SP.GMFA_MAP_GG_URL = "Google URL"
SP.GMFA_MAP_WIDTH_HEIGHT_UNIT = "Jednotky Rozmeru"
SP.PERCENT_PIXELS_YES = "px"
SP.PERCENT_PIXELS_NO = "%"
SP.GMFA_FORM_LOCATE_BTN = "Nájdi Ma"
SP.GMFA_SEARCH_FROM_MY_LOCATION = "Formulár lokalizácie"
SP.GMFA_SEARCH_FROM_MY_LOCATION_PLACEHOLDER = "Zadať adresu"
SP.GMFA_SEARCH_OR_LOCATE = "alebo"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE_FLOAT = "Vzdialenosť 1%.2f %s"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE_TITLE_FLOAT = "%s - Vzdialenosť %.2f %s"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE = "Vzdialenosť %d %s"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE_TITLE = "%s - Vzdialenosť %d %s"
SP.GMFA_SEARCH_AUTOCOMPLETE = "Auto-dokončovanie"
SP.GMFA_GEO_PROVIDER = "Poskytovateľ Služby"
SP.GMFA_SEARCH_PROVIDER_SETTINGS = "Nastavenia Poskytovateľa"
SP.GMFA_SEARCH_SCRIPT_URL = "Script URL"
SP.GMFA_SEARCH_API_KEY = "API Key"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE_UNIT = "Jednotky Vzdialenosti"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE_UNIT_MI = "míle"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE_UNIT_KM = "kilometre"
SP.GMFA_SEARCH_DISTANCE_AUTO = "Pridať Vzdialenosť do Názvu"
SP.GMFA_SEARCH_MAP_SETTINGS = "Nastavenia Mapy"
SP.GMFA_SEARCH_PROX_SETTINGS = "Nastavenie Vzdialenostného Vyhľadávania "
SP.GMFA_SEARCH_MULTIPLE_RESULTS = "Prosím zvoľte jednu z doporučovaných polôh na mape."
SP.GMFA_JS_REWRITE_ADJ_CONFIRM = "[JS]Chcete nastaviť koordináty pre zvolenú adresu?"
SP.GMFA_FORM_LATITUDE = "Latitude"
SP.GMFA_FORM_LONGITUDE = "Longitude"
SP.GMFA_VIEW_LEGEND = "Geo Map"
SP.GMFA_MAP_WH = "Šírka a výška mapy"
SP.GMFA_ZOOM_LEVEL = "Úroveň zoomu"
SP.GMFA_AVAILABLE_VIEWS = "Dostupné pohľady"
SP.GMFA_VIEWS_SATELLITE = "Satelitný"
SP.GMFA_VIEWS_HYBRID = "Zmiešaný"
SP.GMFA_VIEWS_ROADMAP = "Mapa ciest"
SP.GMFA_VIEWS_TERRAIN = "Terén"
SP.GMFA_MAP_OPTIONS = "Možnosti mapy"
SP.GMFA_PAN_CONTROL = "Ovládanie"
SP.GMFA_ZOOM_CONTROL = "Ovládanie zoom"
SP.GMFA_MAP_TYPE_CONTROL = "Prepínanie typu kontroly"
SP.GMFA_SCALE_CONTROL = "Zobrazenie stupnice"
SP.GMFA_STREET_VIEW_CONTROL = "Zobrazenie ulíc"
SP.GMFA_OVERVIEW_MAP_CONTROL = "Ovládanie zobrazovania mapy"
SP.GMFA_EDIT_LEGEND = "Geo Map"
SP.GMFA_DETERMINE_LOCATION = "Určiť miesto"
SP.GMFA_START_POINT_COORDINATES = "Východzie koordináty"
SP.GMFA_DEFAULT_VIEW = "Základné zobrazenie"
SP.GMFA_ADDRESS_FIELDS = "Polia adresy"
SP.GMFA_ADD_META = "Pridať koordináty do Meta Dát"
......@@ -16,17 +16,17 @@
; $Author: SobiPro Translation Team
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_INTROTEXT="Uvítací text"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_DESCRIPTION="Popis"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_ICON="Ikona"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_SHOWINTROTEXT="Zobraziť uvítací text"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_SHOWICON="Zobraziť ikonu"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_ALLFIELDS="Všetky polia"
SP.AIMEX_CONST_FIELDS_ENTRYFIELDS="Vstupné polia"
; SP.AIMEX_CONST_FIELDS_INTROTEXT="Introtext"
; SP.AIMEX_CONST_FIELDS_DESCRIPTION="Description"
; SP.AIMEX_CONST_FIELDS_ICON="Icon"
; SP.AIMEX_CONST_FIELDS_SHOWINTROTEXT="Show Introtext"
; SP.AIMEX_CONST_FIELDS_SHOWICON="Show Icon"
; SP.AIMEX_CONST_FIELDS_ALLFIELDS="All Fields"
; SP.AIMEX_CONST_FIELDS_ENTRYFIELDS="Entry Fields"
SP.AIMEX.SEP_COMMA="čiarka (,)"
SP.AIMEX.SEP_SEMICOLON="bodkočiarka (;)"
SP.AIMEX.SEP_PIPE="čiara (|)"
; SP.AIMEX.SEP_COMMA="comma (,)"
; SP.AIMEX.SEP_SEMICOLON="semicolon (;)"
; SP.AIMEX.SEP_PIPE="pipe (|)"
SP.AIMEX.NO_FILE_TO_IMPORT="Najprv zvoľte súbor pre Import!"
SP.AIMEX.IMPORT_PROGRESS_DONE_COUNT_CATS="Import kategórií - hotový %d z %d"
......@@ -66,10 +66,10 @@ SP.AIMEX.EX_ENGINE_CMD="Príkazový riadok"
SP.AIMEX.MENU_IMC="Import Kategórií"
SP.AIMEX.MENU_EXC="Export Kategórií"
SP.AIMEX.IMPORT_XML_SETTINGS="Nastavenia importu XML"
SP.AIMEX.IMPORT_CSV_SETTINGS="Nastavenia importu CSV"
; SP.AIMEX.IMPORT_XML_SETTINGS="XML Import Settings"
; SP.AIMEX.IMPORT_CSV_SETTINGS="CSV Import Settings"
SP.AIMEX.EXPORT_XML_SETTINGS="Nastavenia exportu XML"
SP.AIMEX.EXPORT_CSV_SETTINGS="Nastavenia exportu CSV"
; SP.AIMEX.EXPORT_CSV_SETTINGS="CSV Export Settings"
SP.AIMEX.EXPORT_GENERAL="Export nastavení"
SP.AIMEX.EXPORT_FIELDS_CONFIG="Nastavenia polí"
SP.AIMEX_TOOLBAR_PATTERN="Vzor"
......@@ -108,7 +108,7 @@ SP.AIMEX.CURR_EXPORT_MSG="Aktuálna operácia:"
SP.AIMEX.OA_EXPORT_MSG="Celková operácia:"
SP.AIMEX.XSL_TPL_FILE="Súbor šablóny XSL"
SP.AIMEX.NO_TPL_FILE="Nič"
SP.AIMEX.STORE_FILE_PATH="Uložiť XML súbor v/ako"
; SP.AIMEX.STORE_FILE_PATH="Store XML file in/as"
SP.AIMEX.PROGRESS_PREFETCH_DONE="Dátum Pred-zoradený"
SP.AIMEX.PROGRESS_STARTED="Spustiť export - nájdených %d Záznamov"
SP.AIMEX.CPROGRESS_STARTED="Spustiť export - nájdených %d kategórií."
......@@ -127,7 +127,7 @@ SP.AIMEX.AUTO_IMPORT="Automatické zoradenie polí Záznamu"
SP.AIMEX.IMPORT_STARTED="Import spustený - Nájdených %s súborov pre import"
SP.AIMEX.PROGRESS_PREFETCH_IMPORT_COUNT="Príprava dát - Vykonené %d %"
SP.AIMEX.PROGRESS_PREFETCH_IMPORT_DONE="Príprava dát ukončená"
SP.AIMEX.PROGRESS_IMPORT_DONE="Ukončené!"
; SP.AIMEX.PROGRESS_IMPORT_DONE="Finished!"
SP.AIMEX.IMPORT_PROGRESS_DONE_COUNT="Import Záznamov - Vykonené %d z %d"
SP.AIMEX.IMPORT_PROGRESS="Priebeh importu"
SP.AIMEX.IMPORT_SKIP_FIELD="Ignorovať tento stĺpec"
......
......@@ -5,46 +5,54 @@
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2016 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://wwww.sigsiu.net/licenses.
; See https://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://wwww.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
SP.AFP_ENTRIESINSEC="záznamov v"
SP.AFP_SKIP_CREATION="Preskočiť vytvorenie užívateľa"
SP.AFP_OVERRIDE_AUTHOR_TYPE="Začnite písať..."
SP.AFP_OVERRIDE_AUTHOR_NO_AUTHOR="Žiaden autor"
SP.AFP_VIEW_LEGEND="Pole profilu špecifické nastavenia"
SP.AFP_VIEW_LEGEND_INPUT="Voľby vstupu"
SP.AFP_IS_IN_OUT="Funkcia"
SP.AFP_IS_IN="Vstupné pole"
SP.AFP_IS_OUT="Výstupné pole"
SP.AFP_PROFILES_SECTION="Sekcia pre profily"
SP.AFP_UNAME_FIELD="Užívateľské meno - pole"
SP.AFP_NAME_FIELD="Celé meno - pole"
SP.AFP_EMAIL_FIELD="E-mail - pole"
SP.AFP_USGRP="Pridať do nasledujúcej Užívateľskej Skupiny"
SP.AFP_MIN_PASS="Min. dĺžka hesla"
SP.AFP_SHOW_ENTRIES_FROM="Ukázať Záznamy z"
SP.AFP_VIEW_LEGEND_OUTPUT="Výstupné voľby"
SP.AFP_PASS_VCARD_DATA="Odovzdať kompletne dáta profilu"
SP.AFP_AUTO_APP="Zapnúť užívateľa automaticky"
SP.AFP_NO_MULTI_FIELD_ALLOWED="Nemôžte pridať viac, ako jedno Profilové pole do Sekcie."
SP.AFP_REPEAT_PASS="Opakovať heslo"
SP.AFP_IN_PASS="Vložiť heslo"
SP.AFP_PASS_NOT_IDENT="Heslá sa nezhodujú"
SP.AFP_PASS_TOO_SHORT="Heslo je príliš krátke"
SP.AFP_USERNAME_EXIST="Vložené užívateľské meno, nieje dostupné. Prosím zvoľte si iné užívateľské meno."
SP.AFP_EMAIL_EXIST="E-mail adresu, ktorú ste zadali, je už v našom systéme registrovaná. Vložte inú e-mail adresu, alebo sa prihláste cez pôvodný účet."
SP.AFP_NO_MULTI_PROFILE_ALLOWED="Nemôžte mať viac, ako jeden profil. Teraz budete upravovať svoj profil."
; $Author: SobiPro Translation Team
; SP.AFP_WRONGLY_CONFIGURED_POS = "The Profile Field '%s' is wrongly configured; it is not the last field. Please correct the ordering in the Fields Manager."
; SP.AFP_USERNAME_EXIST_FINAL = "The username you entered is not available. No user account was created. Please contact the administrator of the site."
; SP.AFP_EMAIL_EXIST_FINAL = "The email address you entered is not available. No user account was created. Please contact the administrator of the site."
; SP.APF_JOOMLA_USER_ERROR = "Joomla reports a problem saving the user data to the database. Perhaps the fields ordering is wrong."
; SP.AFP_WRONGLY_CONFIGURED_EMAIL = "The Profile Field '%s' is wrongly configured; no email field set or email field is not enabled. Please correct it in the Fields Manager."
; SP.AFP_WRONGLY_CONFIGURED_UNAME = "The Profile Field '%s' is wrongly configured; no username field set or username field is not enabled. Please correct it in the Fields Manager."
; SP.AFP_WRONGLY_CONFIGURED_NAME = "The Profile Field '%s' is wrongly configured; no full name field set or full name field is not enabled. Please correct it in the Fields Manager."
SP.AFP_ENTRIESINSEC = "záznamov v"
SP.AFP_SKIP_CREATION = "Preskočiť vytvorenie užívateľa"
SP.AFP_OVERRIDE_AUTHOR_TYPE = "Začnite písať..."
SP.AFP_OVERRIDE_AUTHOR_NO_AUTHOR = "Žiaden autor"
SP.AFP_VIEW_LEGEND = "Pole profilu špecifické nastavenia"
SP.AFP_VIEW_LEGEND_INPUT = "Voľby vstupu"
SP.AFP_IS_IN_OUT = "Funkcia"
SP.AFP_IS_IN = "Vstupné pole"
SP.AFP_IS_OUT = "Výstupné pole"
SP.AFP_PROFILES_SECTION = "Sekcia pre profily"
SP.AFP_UNAME_FIELD = "Užívateľské meno - pole"
SP.AFP_NAME_FIELD = "Celé meno - pole"
SP.AFP_EMAIL_FIELD = "E-mail - pole"
SP.AFP_USGRP = "Pridať do nasledujúcej Užívateľskej Skupiny"
SP.AFP_MIN_PASS = "Min. dĺžka hesla"
SP.AFP_SHOW_ENTRIES_FROM = "Ukázať Záznamy z"
SP.AFP_VIEW_LEGEND_OUTPUT = "Výstupné voľby"
SP.AFP_PASS_VCARD_DATA = "Odovzdať kompletne dáta profilu"
SP.AFP_AUTO_APP = "Zapnúť užívateľa automaticky"
SP.AFP_NO_MULTI_FIELD_ALLOWED = "Nemôžte pridať viac, ako jedno Profilové pole do Sekcie."
SP.AFP_REPEAT_PASS = "Opakovať heslo"
SP.AFP_IN_PASS = "Vložiť heslo"
SP.AFP_PASS_NOT_IDENT = "Heslá sa nezhodujú"
SP.AFP_PASS_TOO_SHORT = "Heslo je príliš krátke"
SP.AFP_USERNAME_EXIST = "Vložené užívateľské meno, nieje dostupné. Prosím zvoľte si iné užívateľské meno."
SP.AFP_EMAIL_EXIST = "E-mail adresu, ktorú ste zadali, je už v našom systéme registrovaná. Vložte inú e-mail adresu, alebo sa prihláste cez pôvodný účet."
SP.AFP_NO_MULTI_PROFILE_ALLOWED = "Nemôžte mať viac, ako jeden profil. Teraz budete upravovať svoj profil."
......@@ -14,7 +14,7 @@
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
SP.SPRRA.FORM_SAVE_BT="Uložiť Hodnotenie"
SP.SPRRA.FORM_EDIT_REV_TITLE="Editovať hodnotenie"
......@@ -151,8 +151,8 @@ SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ON_SITE="Počet na riadok"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ORDER="Zoradiť podľa"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ORDER_ASC="Staršie najskôr"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ORDER_DESC="Novšie najskôr"
SP.PERMISSIONS.SEE_VALID="platný prístup"
SP.PERMISSIONS.AUTOPUBLISH_OWN="zverejniť vlastné"
SP.PERMISSIONS.SEE_VALID="vidieť schválené"
SP.PERMISSIONS.AUTOPUBLISH_OWN="autoschválenie"
SP.SPRRA.TB.NEW_FIELD="Nové kritérium"
SP.REVIEW.ENABLED_HEAD="Stav Kritéria"
SP.REVIEW.APPROVAL_HEAD="Schválené"
......
; @package: SobiPro Voting Application Application
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See https://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team
; SP.VTAPP.APP_TITLE = "Voting Configuration"
; SP.VTAPP.SETTINGS = "Voting Configuration"
; SP.VTAPP.MENU = "Voting Configuration"
; SP.VTAPP.MENU_MANAGEMENT = "Voting Management"
; SP.VTAPP.LIST_SITE_TITLE = "Voting Items"
; SP.VTAPP.FIELDSET_GENERAL = "General Settings"
; SP.VTAPP.FIELDSET_UPDOWN = "Up/Down Voting Settings"
; SP.VTAPP.TYPE = "Voting type"
; SP.VTAPP.TYPE_UPDOWN = "up/down voting"
; SP.VTAPP.TYPE_UP = "up voting"
; SP.VTAPP.TYPE_DOWN = "down voting"
; SP.VTAPP.SYMBOL_UP = "Up voting icon"
; SP.VTAPP.SYMBOL_DOWN = "Down voting icon"
; SP.VTAPP.CLASS = "CSS Class"
; SP.VTAPP.STARTVALUE = "Start value"
; SP.VTAPP.LAYOUT = "Layout"
; SP.VTAPP.LAYOUT_VERTICAL = "vertical"
; SP.VTAPP.LAYOUT_HORIZONTAL = "horizontal"
; SP.VTAPP.ACCESS = "Permission to vote"
; SP.VTAPP.ACCESS_REGISTERED = "registered users only"
; SP.VTAPP.ACCESS_ALL = "all users"
; SP.VTAPP.MULTI = "Multiple votes"
; SP.VTAPP.VOTE_NOT_DELETED = "Nothing to delete."
; SP.VTAPP.VOTE_DELETED = "Voting deleted!"
; SP.VTAPP.MESSAGE_HEAD_LIST = "Voting items in: var:[section]"
; SP.VTAPP.HEADER_CID = "Id"
; SP.VTAPP.HEADER_SID = "Entry (Id)"
; SP.VTAPP.HEADER_VOTES = "Votes"
; SP.VTAPP.HEADER_SUM = "Summery"
; SP.VTAPP.HEADER_UID = "User"
; SP.VTAPP.HEADER_IP = "IP"
; SP.VTAPP.HEADER_DATE = "Date"
; SP.VTAPP.ANONYMOUS = "<anonymous>"
; SP.VTAPP.MESSAGE_ONLYREG = "Only registered users may vote!"
; SP.VTAPP.MESSAGE_ALREADY = "You have already voted for this entry!"
; SP.VTAPP.ORDER_BY_SID_ASC="Entry id ascending"
; SP.VTAPP.ORDER_BY_SID_DESC="Entry id descending"
; SP.VTAPP.ORDER_BY_CID_ASC="Id ascending"
; SP.VTAPP.ORDER_BY_CID_DESC="Id descending"
; SP.VTAPP.ORDER_BY_UID_ASC="User id ascending"
; SP.VTAPP.ORDER_BY_UID_DESC="User id descending"
; SP.VTAPP.ORDER_BY_IP_ASC="IP ascending"
; SP.VTAPP.ORDER_BY_IP_DESC="IP descending"
; SP.VTAPP.ORDER_BY_DATE_ASC="Date ascending"
; SP.VTAPP.ORDER_BY_DATE_DESC="Date descending"
; SP.VTAPP.JS_DELETE_VOTES_WARN ="Are you sure you want to delete these votes?"
; @package: SobiPackages Template for SobiPro
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2018 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This translation file is free: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; Do not change the second translation part as it is here only for a better translation method.
; Check the file translation.xml if you want to change the texts in the template file!
; $Author: SobiPro Translation Team
; SP.TP.SETTINGS_PACKAGES = "Packages Settings"
; SP.TP.PACKAGES.BASIC = "Basic Entry"
; SP.TP.PACKAGES.SILVER = "Silver Entry"
; SP.TP.PACKAGES.GOLD = "Gold Entry"
; SP.TP.PACKAGES.DURATION = "Duration"
; SP.TP.PACKAGES.FIELDS = "Fields"
; IMAGE_GALLERY = "Image Gallery"
; READMORE = "Read more"
; PRINT = "Print"
; PREVIEW = "Preview of printout from"
; CATEGORIES_HIDE = "Hide Categories"
; CATEGORIES_SHOW = "Show Categories"
; ENTRY_NO_REVIEWS_NO_ADD = "No reviews yet for %s."
; PACKAGES_PRICE = "Price:"
; PACKAGES_PUBLICATION = "Publication:"
; PACKAGES_NOLIMIT = "unlimited"
; PACKAGES_FREE = "for free"
; PACKAGES_BASIC = "Basic Entry"
; PACKAGES_SILVER = "Silver Entry"
; PACKAGES_GOLD = "Gold Entry"
; PACKAGES_BASIC_DESC = "Select 'Basic Entry' if you want to add an entry in our directory for free. Please note that basic entries do not include all features we offer."
; PACKAGES_SILVER_DESC = "Select 'Silver Entry' if you want to add an entry in our directory with some of the features we offer."
; PACKAGES_GOLD_DESC = "Select 'Gold Entry' if you want to add an entry in our directory with all features we offer."
; PACKAGES_DAYS = "days"
; PACKAGES_ATTENTION = "Attention!"
; PACKAGES_CONFIRM = "Please confirm that you are aware of the price for your entry!"
; PACKAGES_COSTS = "I am aware of the costs of %s for adding my entry to the directory."
......@@ -3,60 +3,52 @@
; @author
; Name: Sigrid Suski & Radek Suski, Sigsiu.NET GmbH
; Email: sobi[at]sigsiu.net
; Url: https://www.Sigsiu.NET
; Url: https://www.sigsiu.net
;
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2016 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @copyright Copyright (C) 2006 - 2020 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.
; @license GNU/GPL Version 3
; This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3
; as published by the Free Software Foundation, and under the additional terms according section 7 of GPL v3.
; See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
; See https://www.gnu.org/licenses/gpl.html and https://www.sigsiu.net/licenses.
;
; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
; $Author: SobiPro Translation Team at Transifex
; $Author: SobiPro Translation Team
SOBI_CATEGORIES_PAGINATION = "Stránkovanie"
SOBI_CATEGORIES_SHOW_INTROTEXT = "Zobrazovať uvítací text"
SOBI_CATEGORIES_SHOW_ICON = "Zobraziť ikony"
SOBI_CATEGORIES_HIDE_EMPTYCATS = "Schovať prázdne kategórie"
SOBI_CATEGORIES_COUNT_ENTRIES = "Počítať záznamy"
SOBI_CATEGORIES_SECNAME = "Ukázať názov sekcie/kategórie"
SOBI_CATEGORIES_TYPE = "Typ modulu"
SOBI_CATEGORIES_FLAT = "Jednoúrovňové kategórie"
SOBI_CATEGORIES_NEST = "Vnorené kategórie"
SOBI_MOD_XML_DEB="XML dáta (štatistika)"
SOBI_MOD_DEPRECATED="Zastaraná funkcia"
SOBI_MOD_DEPRECATED_DESC="Pridanie CSS a JavaScript súborov do nastavení Joomla! je nesprávne a tieto súbory budú odstránené pri vydaní ďalšej väčšej aktualizácii modulu. Namiesto toho použite metódu pridania súborov do témy SobiPro. "
SOBI_MOD_XML_DEB = "Iba XML dáta"
SP.SEC.CFG.ENTRY_ORDER_BY_POSITION_ASCENDING="Pozícia vzostupne"
SP.SEC.CFG.ENTRY_ORDER_BY_POSITION_DESCENDING="Pozícia zostupne"
SP.SEC.CFG.ENTRY_ORDER_BY_POPULARITY_ASCENDING="Najmenej populárne prvé"
SP.SEC.CFG.ENTRY_ORDER_BY_POPULARITY_DESCENDING="Najpopulárnejšie prvé"
SP.SEC.CFG.ENTRY_ORDER_BY_CREATION_DATE_ASC="Najstaršie prvé"
SP.SEC.CFG.ENTRY_ORDER_BY_CREATION_DATE_DESC="Najnovšie prvé"
SP.SEC.CFG.ENTRY_ORDER_BY_UPDATE_DATE_ASC="Dávno modifikované prvé"
SP.SEC.CFG.ENTRY_ORDER_BY_UPDATE_DATE_DESC="Nedávno modifikované prvé"
SP.SEC.CFG.ENTRY_ORDER_BY_EXPIRATION_DATE_ASC="Pred expiráciou prvé"
SP.SEC.CFG.ENTRY_ORDER_BY_EXPIRATION_DATE_DESC="Expirujúce posledné"
SOBI_LIMIT_BY = "Obmedziť kategórie hodnotou v poli"
SOBI_CATEGORIES_SELECT_CATEGORY_OPT = "Vybrať kategóriu (nepovinné)"
SOBI_CATEGORIES_SELECT_CATEGORY = "Vybrať kategóriu"
SOBI_CATEGORIES_ENGINE = "Druh generovania"
SOBI_CATEGORIES_ENGINE_AJAX = "Ajax"
SOBI_CATEGORIES_ENGINE_STATIC = "Statické"
SOBI_CATEGORIES_AUTO_LISTING = "Aktuálne zobrazenie/Kategória"
SOBI_CATEGORIES_FIELD_ORDER_DIR = "Smer radenia polí"
SOBI_ORDER_BY_FIELD_ASC = "Vzostupne"
SOBI_ORDER_BY_FIELD_DESC = "Zostupne"
SOBI_ORDER_BY_FIELD_NASC = "Číselné vzostupne"
SOBI_ORDER_BY_FIELD_NDESC = "Číselné zostupne"
SOBI_ORDER_BY_FIELDS = "Polia"
SOBI_CATEGORIES_PREPARE_CONTENT = "Pripraviť obsah"
SOBI_LIMIT_BY="Obmedziť kategórie hodnotou v poli"
SOBI_CATEGORIES_SELECT_CATEGORY_OPT="Vybrať kategóriu (nepovinné)"
SOBI_CATEGORIES_SELECT_CATEGORY="Vybrať kategóriu"
SOBI_CATEGORIES_ENGINE="Druh generovania"
SOBI_CATEGORIES_ENGINE_AJAX="Ajax"
SOBI_CATEGORIES_ENGINE_STATIC="Statické"
SOBI_CATEGORIES_AUTO_LISTING="Aktuálne zobrazenie/Kategória"
COM_MODULES_SP_CATEGORIES_MODAL_WINDOW_FIELDSET_LABEL="Modálne okno"
SOBI_CATEGORIES_USE_MODAL="Zobraziť vCard v modálnom okne"
SOBI_CATEGORIES_FIELD_ORDER_DIR="Smer radenia polí"
SOBI_ORDER_BY_FIELD_ASC="Vzostupne"