Public
Authored by onghuttre

Ống hút tự nhiên có những loại nào?

Ống hút tre và ống hút cỏ bàng là sản phẩm ống hút tự nhiên http://onghutviet.com/ong-hut-tre/news/san-pham-ong-hut-tu-nhien-thuan-viet.html thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Nếu như bạn đang muốn mua ống hút tre và ống hút cỏ bàng thì hãy tham khảo ngay bài viết này!

Ống hút được sản xuất hoàn toàn tự nhiên 100% từ cây tre và cây cỏ bàng.

Ống hút cỏ bàng

Hiện nay việc sử dụng ống hút nhựa đang là mối nguy hại cho sức khỏe con người và môi trường. Hầu hết các nước trên thế giới đang nghiên cứu thay thế ống hút nhựa bằng sản phẩm tự nhiên.

Ống hút cỏ được nhiều người sử dụng không chỉ vì sự sang trọng, lịch sư mà còn vì chính sức khỏe người sử dụng. Sử dụng ống hút cỏ là hạn chế rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

Ống hút tre

Dưới đây là một số thông tin về ống hút tre http://onghutviet.com/ong-hut-tre mà chúng tôi chia sẻ để bạn tham khảo:

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sản phẩm: Ống hút cỏ bàng khô, ống hút tre.

– Độ dài: 20cm (hoặc tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng không quá 28cm)

– Cỡ ống: đường kính trong 4.5-6.5mm đối với ống hút cỏ, 9.5-11.5mm đối với ống hút tre.

– Độ dày ống: 0.5-0.8mm đối với ống hút cỏ, 1-1.2 đối với ống hút tre.

– Phần đầu mút của ống hút được cắt thẳng và nhọn 1 đầu

– Ruột ống được làm sạch

– Chất liệu: cỏ bàng và tre mọc tự nhiên (1-2 năm tuổi).

– Sản phẩm được sản xuất tại Long An – Vietnam

ong-hut-tre-06

Giá bán:

Ống hút cỏ 100.000/ hộp 100 ống.

Ống hút tre 55.000/ hộp 10 ống.

Với những thông tin về các loại ống hút tự nhiên mà chúng tôi chia sẻ trên đây hi vọng bạn sẽ nhanh chóng sở hữu được những sản phẩm ống hút vừa uy tín, chất lượng mà lại đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Edited
http://onghutviet.com/ong-hut-tre 1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment